BDO:n raportissa mainitut 36 tilikauden aikaista muutosta jakosääntöihin viittaavat kustannuspaikka- ja tulosyksikkökohtaisiin käsittelysääntöihin, joita BDO:n havaintojen mukaan päivitetään ja kehitetään jatkuvana prosessina ja muutokset on dokumentoitu asianmukaisesti. Perussopimuksessa tai hallintosäännössä ei edellytä tämäntasoisten asioiden käsittelyä toimielimessä vaan käsittelysääntöjen ajan tasalla pitäminen kuuluu jatkuvaan operatiiviseen toimintaan. Muutoksista 29 on ollut teknisiä kuten nimenmuutoksia, dokumentaatiota koskevia muutoksia, uusien kustannuspaikkojen tai tulosyksiköiden perustamisia, SAP -kirjanpidon aiheuttamia teknisiä tarkastuksia käsittelysääntöihin tai organisaatiomuutosten tai toiminnallisten muutosten aiheuttamia tarkennuksia käsittelysääntöihin.

Raportissa esiin nostetulla suoritejakauman muutoksella viitataan siihen, että peruspalveluiden nettokustannusten jakoperusteena jouduttiin vuonna 2017 käyttämään osittain asiakasmääriä, koska suoritetietoja (käynti, hoitopäivä) ei ollut saatavilla. Vuoden 2018 alussa tietojärjestelmät ja kirjauskäytännöt yhdistyivät ja asiakasmääristä kuntien välisenä jakoperusteena voitiin luopua. Tämä muutos on tuotu esille kuntien talousjohdon tapaamisessa kesäkuussa sekä työvaliokunnan kokouksessa viime syyskuussa. Muutos on parantanut aiheuttamisperiaatteen toteutumista, ja BDO pitää raportissaan muutosta loogisena ja perusteltuna.

BDO:n havaintojen mukaan asiakastietojärjestelmän ongelmiin ja sitä kautta suoritteiden luotettavuuteen liittyvät riskit on yhtymässä tiedostettu, suoriteaineistoa seurataan toimialoilla aktiivisesti ja korjauksia tehdään jatkuvana prosessina. BDO:n raportissa nostettiin esille, että yhtymän ICT-laiterekisterin tiedot eivät ole ajan tasalla. Laiterekisterin ylläpitovastuu on ollut Provincia Oy:llä 31.1.2019 saakka, minkä jälkeen se siirtyi Fujitsu Oy:lle. BDO:n arvion mukaan Lahden kaupungille kohdistuvat ICT-kustannukset noudattelevat yleistä kustannusten kohdistumisen jakaumaa. BDO ja yhtymä toteavat, että lahtelaisten erikoissairaanhoidon käyttö on kasvanut vuonna 2018. Myös lahtelaisten kotihoidon asiakkaiden ja palveluasumisen asiakkaiden määrä on noussut vuonna 2018.

Päivitetty: 11.2.2019