Erityisesti akuuttivaiheessa olevien masennuspotilaiden hyvällä hoidolla vähennetään inhimillistä kärsimystä ja säästetään yhteiskunnan varoja.

– Päijät-Hämeessä mielialahäiriöistä, kuten masennuksesta, kärsivien potilaiden lähetemäärät erikoissairaanhoitoon ovat kasvaneet henkilöstöresurssien säilyessä ennallaan. Toimintatapoja uudistamalla ja hoitoa aikaistamalla voimme kohdentaa palveluja oikea-aikaisesti niitä kipeimmin tarvitseville potilaille, kertoo tulosyksikköpäällikkö Seija Elfving mielialahäiriöpalveluista.

Tiiviit hoitosarjat mahdollistavat nopeammat hoitotulokset.

– Henkilökunnallamme on aiempien koulutuksiensa ja vankan työkokemuksensa vuoksi hyvä pohja uusien hoitomallien omaksumiseen. He ovat saaneet myös lisäkoulutusta uusiin hoitomalleihin liittyen. Lisäksi työntekijöidemme aikaisempaa erikoisosaamista, esimerkiksi psykoterapia- ja ryhmäterapiaopintoja, hyödynnetään palveluissamme.

Uudet hoitomallit ovat määräaikaisia ja intensiivisiä. Kun hoitosuunnitelma on täsmentynyt, potilaat saavat tietoonsa hoitojakson kokonaisuuden. Tämän toivotaan helpottavan potilaan sitoutumista ja osallisuutta omaan hoitoonsa, mikä on tärkeää hoidon onnistumiseksi.

– Ryhmä- ja yksilöhoidoissa potilas saa tietoa masennuksesta ja sen hoidosta. Hän on aktiivisesti mukana omassa hoidossaan muun muassa tehden kotiharjoitteita, jotka jäävät potilaan hyödynnettäviksi myös hoidon päättymisen jälkeen, Elfving kertoo.

Yhteistyö kolmannen sektorin sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa huomioidaan palvelujen muutoksessa. Nykytekniikka antaa mahdollisuudet digisovellusten käyttöön hoidon tukena ja luo edellytyksiä potilaan omahoidolle.

– Käytännön työssä olemme havainneet erikoissairaanhoidossa mielialahäiriöpotilaiden vastaanottokäyntien välin harventuneen 3-4 viikkoon. Olemmekin käynnistäneet tutkimuksen vuosina 2017-2018 aikuispsykiatrialla hoidossa olleiden potilaiden käyttämistä palveluista. Tuloksia hyödynnetään hoitojen kehittämisessä ja sitä kautta saadun muutoksen mittaamisessa, Elfving kertoo.

Päivitetty: 26.4.2019