Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä tutustuu tänään ensimmäistä kertaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ympäristöterveydenhuoltoon Orimattilassa.

Päijät-Hämeen malli lähes ainutlaatuinen

Vierailukohteena Päijät-Häme on erityisen mielenkiintoinen näin sote-uudistuksen aattona. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista noin puolet on organisoitu perusterveydenhuollon yhteyteen. Sellaisia yhtymiä, joissa on myös erikoissairaanhoito mukana, on tiettävästi vain Päijät-Hämeessä ja Savonlinnassa.

Päijät-Hämeen malli ikään kuin ennakoi sote-uudistusta. Uudistuksessa harkitaan, otetaanko vastaavaa mallia käyttöön myös valtakunnallisesti.  Päijät-Hämeen sote-yhtymässä toivotaan, että ympäristöterveydenhuolto on mukana sote-uudistuksessa.

Sote-uudistuksessa mukanaolo tuo etuja

Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä. Sen järjestäminen osana sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota tulee jatkossakin olla mahdollista, todetaan Päijät-Hämeen sote-yhtymässä.

Ympäristöterveydenhuollon horisontaalinen integraatio muihin terveyspalveluihin tuottaisi merkittäviä terveyshyötyjä, vähentäisi epidemioita, joiden hallinta on erittäin kallista ja vähentäisi muitakin kalliita riskitilanteita.

Päijät-Hämeessä nähdään lisäksi, että ympäristöterveydenhuollon toimialan kokonaisuus tulee säilyttää tulevissa uudistuksissa. Päijät-Hämeessä on myös näyttöä siitä, että tuloksia ja onnistumisia saadaan tällä järjestämistavalla.

Ympäristökeskuksella on näyttöä siitä, että Päijät-Hämeen mallilla toteutettu palveluiden järjestäminen tuo onnistumisia.
Ympäristökeskuksella on näyttöä siitä, että Päijät-Hämeen mallilla toteutettu palveluiden järjestäminen tuo onnistumisia.
Päivitetty: 9.3.2016