Yhtymässä ostopalvelujen valvonnasta vastaa ikääntyneiden palvelujen ja kuntoutuksen toimialan asiakasohjaus. Asumispalveluyksiköihin tehdään vuosittain tarkastukset ja tarvittaessa ylimääräisiä tai yllätystarkastuksia. Erittäin tärkeää on saada palautetta toiminnasta asukkailta, omaisilta ja työntekijöiltä. Yhtymän johto on kuluneella viikolla tavannut myös ammattijärjestöjen edustajat tiedonkulun varmistamiseksi.

Asumispalveluissa toimintaa ei saada laadukkaaksi pelkästään valvonnalla tai henkilöstömitoituksilla. Resurssien lisäys tarkoittaa yhtymän alueella miljoonien eurojen lisäpanostusta jo meneillään olevan palvelutarpeen kasvun ja ikääntymisen tuoman paineen lisäksi.

– Päijät-Hämeessä syntyvyys laskee ja yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa rajusti. Euroja on pakko pystyä siirtämään nuorempien ikäryhmien palveluista ikääntyneiden palveluihin, toteaa toimialajohtaja Kimmo Kuosmanen.

Ostopalvelujen valvonnan lisäksi on tärkeä pystyä valvomaan puolueettomasti myös omaa palvelutuotantoa: mitä vaaditaan ostopalveluilta, tulee vaatia myös omalta toiminnalta. Asumispalveluissa koulutetaan henkilöstöä säännöllisesti muistisairaiden kohtaamiseen ja saattohoitoon. Lisäksi farmaseutin työpanoksella tehdään säännölliset lääkehuollon auditoinnit kaikissa yksiköissä.

Yhtymän asumisyksiköissä hoitajaresurssit keskimäärin paremmat

Hyvinvointiyhtymä tuottaa asumispalveluita maakunnassa yhteensä 25 yksikössä. Keskimäärin hoitajamitoitus on 0,58 hoitajaa asukasta kohden, ja vaihteluväli 0,5–0,7. Ostopalveluissa yksikön henkilökuntamitoituksen määrittelee aluehallintovirasto tai Valvira toimilupaa myöntäessään, ja se on yleensä 0,5–0,55. Henkilöstömitoitus vaihtelee muun muassa kiinteistön rakenteen ja vastaavien seikkojen vuoksi.

Työ ikääntyneiden parissa on raskasta ja työntekijät ovat kuormittuneita – tämä todettiin myös yhtymän henkilöstökyselyssä viime marraskuussa. Työhyvinvointiin on panostettava, ja työntekijöiden palaute on aidosti kuultava. Kuormittava työ näkyy myös rekrytoinnissa. Henkilöstövajausta yhtymällä ei ole.

Hyvinvointiyhtymä ostaa ikääntyneiden asumispalveluita palvelusetelillä. Palvelusetelituottajaksi pääsylle on selkeät laatukriteerit. Kriteereissä määritellään muun muassa tiloihin ja laitteisiin, turvallisuuteen, henkilöstöön, lääkäripalveluihin, laatuun, hoitoon ja hoivaan, raportointiin ja valvontaan liittyviä asioita.

Päivitetty: 1.2.2019