Kotihoitoon soveltuvien työnhakijoiden tunnistamiseksi simulaatiomenetelmä on uutta. Elokuun alussa käyttöön otetun Mummosimulaattorin on jo havaittu toimivan mainiosti käytännöllisen osaamisen tunnistamisessa. Huonetta käytettiin ensi kerran Lahden kotihoidon varahenkilöstön esimiehen rekrytoinnissa ja niin sanotun resurssipoolin sairaanhoitajan ja lähihoitajien valinnoissa.

Simulaatiohuoneena toimii pukuhuoneeseen sisustettu mahdollisimman autenttinen miniyksiö vuoteineen, keittokomeroineen, lääkepurkkeineen, lasilintupesineen ja kadonneine silmälaseineen. Oven suussa odottavat roskapussi ja imuri.

Kotihoidon rekrytointia oli tarve kehittää pois perinteisistä työhaastatteluista, koska asiakkaiden tarpeet ja lähi- ja sairaanhoitajien työ ovat hyvin toisenlaisia ihmisten kodeissa kuin vaikkapa sairaalaympäristössä. Simulaatiohuone soveltuu myös opiskelijaharjoittelijoiden perehdytykseen ja entistä asiakaslähtöisempien toimintatapojen kehittämiseen nykyisissä työyhteisöissä.

Simulaatiohuone mahdollistaa sen, että työnhakijoista saadaan näkyviin persoonaa, asennetta, vuorovaikutustaitoja, osaamista ja omaksumista eri tavalla kuin todistusten numeroista tai perinteisesti haastattelemalla saataisiin. Jokainen simulaatiotilanne muotoillaan yksilöllisesti sen mukaan millaiselle työntekijälle on tarvetta. Tapahtumat keskustellaan osallistujien kanssa auki simulaatiotilanteen päätyttyä.

Simulaatiomenetelmällä tarkoitetaan käsikirjoitettua tai raamitettua demo-tilannetta, jota ei toteuteta tositilanteena todellisessa ympäristössä. Simulaatiomenetelmiksi voidaan kutsua myös prototyyppikokeiluja, draamallisia harjoitteita tai osallistavia menetelmiä, joissa käydään läpi mahdollisia mutta kuviteltuja tilanteita. Simulaatiomenetelmiä käytetään yhtä lailla leikkausten tai onnettomuustilanteissa toimimisen harjoittelemisessa virheiden välttämiseksi, kuin vaikkapa hotelli- ja matkailualan asiakaspalvelutilanteiden hiomiseksi.

Hyvinvointiyhtymän simulaatiohuoneen ovat rakentaneet kotiin vietävien palvelujen rekrytoija Kirsi Petäjäsuvanto ja ympäristökuntien varahenkilöstön esimies Paula Hopia-Hakkarainen. Alkuvaiheessa simulaatiohuoneen ”mummona” eli asiakasroolissa on toiminut asumispalvelujen sairaanhoitaja Sirpa Kuosmanen, joka on toiminut myös tuotekehittäjänä rekrytoinnissa.

Simulaatiohuone on osa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Ikääntyneiden palvelujen ja kuntoutuksen tuotekehittäjien ja henkilöstöpalveluiden yhteistä rekrytoinnin palvelumuotoiluprojektia. Siinä on kehitetty taide- ja muotoilulähtöisin menetelmin esimiehille keinoja johtaa asiakaskokemusta, henkilöstön osaamisen kohdistamista, työhyvinvointia, työyhteisökulttuuria ja innovatiivisuutta.

Päivitetty: 13.8.2018