Hyvinvointikuntayhtymä on jo joutunut supistamaan merkittävästi ryhmämuotoista toimintaa. Yksilökohtaisesti arvioidaan korvaavien palvelujen järjestämistarve. Kuntouttavaa työtoimintaa ei järjestetä toistaiseksi.

Vierailut asumisyksiköihin eivät ole nyt mahdollisia. Poikkeustilanteen johdosta myös tilapäisasumisen järjestämistä on jouduttu supistamaan.

Ohjaus- ja neuvontapalveluja susoitellaan käyttämään joko puhelimitse tai muilla sähköisillä välineillä.

Ohjaus- ja neuvontapalveluja mieluiten sähköisesti

Sosiaalipalvelujen asiakkaita pyydetään välttämään asiointipisteisiin saapumista flunssaisena tai muutoin sairaana. Vastaanottoajat ja kotikäynnit korvataan tarvittaessa puhelimitse tai muutoin tapahtuvalla asioinnilla.

Ohjaus- ja neuvontapalvelut toimivat toistaiseksi normaalisti ja niiden lisäämiseen on varauduttu. Myös sosiaalityö ja sosiaaliohjaus palvelevat kuten ennenkin. Sosiaalihuollon ohjaus- ja neuvontapalveluja työikäisille antaa ohjaus- ja neuvontapalvelu Polku arkisin klo 9-15 numerossa 03 819 4850. Yli 65 vuotta täyttäneitä palvelee asiakasohjaus Siiri maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9-15 ja keskiviikkoisin klo 9-16 numerossa 044 482 5050.

Jo asiakkaana olevia pyydetään olemaan yhteydessä ensisijaisesti asioita hoitavaan työntekijään.

Yhteydenottoja molempiin toivotaan ensisijaisesti puhelimitse tai yhtymän verkkosivuilta löytyvän chatin kautta. Ohjaus- ja neuvontapalveluilla on käytössä takaisinsoittojärjestelmä.

Poikkeustilanteessa kiireellinen palvelutarve arvioidaan välittömästi. Jokaisella kunnassa oleskelevalla henkilöllä on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa yksilölliseen tarpeeseen perustuvat sosiaalipalvelut myös poikkeustilanteessa niin, etteivät hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu. Lapsella ja hänen perheellään on oikeus saada viipymättä lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämättömät sosiaalipalvelut. Kiirellistä avuntarpeen arviointia lukuunottamatta muista palvelutarpeen arviointien määräajoista voidaan poiketa poikkeustilanteen takia.

Asiakkaan oikeus välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon turvataan välittömällä asian käsittelyllä sekä päätöksellä ja sen toimeenpanolla. Äärimmäisessä kiireessä päätös voi olla myös suullinen. Kirjallinen päätös on annettava heti, kun se on mahdollista. Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiseen tai muutoksenhakuun alkaa vasta kirjallisen päätöksen tiedoksisaannista.

 

Päivitetty: 21.3.2020