Muutosohjelman luonnos on valmistunut, ja ehdotus etenee yhtymähallituksen päätettäväksi 18. marraskuuta.

Muutosohjelman tavoitteena on yhtymän toiminnan ja talouden parempi yhteensovittaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen. Tätä kautta yhtymä tähtää myös maakunnan elinvoimaisuuden ja toimintaedellytysten turvaamiseen – sekä ennen muuta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden lisäämiseen.

– Syvimmiltään koko muutosohjelman ytimessä on asiakkaan ja potilaan saaman palvelun laadun ja palvelujen toimintavarmuuden parantaminen, jolloin kasvaa myös asiakkaan hoidosta saama hyöty, kuvaa yhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola.

Neljä kehityskokonaisuutta

Muutosta toimeenpannaan neljän kehityskärjen ympärille muodostettavien kokonaisuuksien kautta. Ohjelmalle on asetettu selkeät mittarit ja aikataulut sekä vastuuhenkilöt.

Yhtäältä tarkoitus on parantaa yhtymän johtamista ja rakenteita kaikilla organisaation tasoilla, sekä vahvistaa erityisesti tieto- ja henkilöstöjohtamista. Toisena kärkenä on luoda puitteet toimivalle ja avoimelle vuorovaikutukselle yhtymän ja sen omistajakuntien välillä sekä lisätä edellytyksiä hyvälle yhteistyölle. Tähän kokonaisuuteen sisältyy myös kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tukevien toimien kohdentaminen väestön kannalta tarkoituksenmukaisesti.

Kolmantena kehityskokonaisuutena on yhtymän palvelurakenne, josta on muodostettava vielä entistä tasapainoisempi ja kustannustehokkaampi. Erittäin tärkeä yksittäinen uudistus on maakunnallisen sosiaali- ja terveyskeskusverkoston aikaansaaminen ja digitalisaation lisääminen etenkin avosairaanhoidon ja asiakasohjauksen palveluissa. Neljäntenä yhtymä pyrkii edelleen parantamaan palvelutuotantonsa kustannustehokkuutta kaikilla toimialueillaan.

Lue tarkemmin: Muutosohjelman ohjelmadokumentti (pdf)

Päivitetty: 13.12.2019