– Muutosohjelmassa toteutetaan kokonaisvaltainen ja konkreettinen muutoksen tekeminen lähivuosille. Ohjelma on koordinoitu ja perusteltu kehityskokonaisuus, jolla yhtymä vastaa muuttuvaan toimintaympäristöön, omistajien, asiakkaiden ja henkilöstön toiveisiin sekä haastavaan taloudelliseen tilanteeseen, linjaa toimitusjohtaja Marina Erhola.

Muutosohjelman suunnittelu on käynnissä, ja ohjelmaluonnos on tarkoitus esitellä yhtymän hallitukselle marraskuussa. Ennen sitä yhtymä työstää sidosryhmiensä kanssa muutosohjelman sisältöä ja tavoitteita kyselyjen, haastattelujen ja työpajojen avulla. Valmistelussa on kiinnitetty erityistä huomiota sidosryhmien kuten henkilöstön, johdon ja omistajien suunnitelmalliseen osallistamiseen ja sitouttamiseen, jotta ohjelmalle syntyy edellytykset onnistua.

Muutosohjelma sisältää realistisen nykytilan analyysin, jonka perusteella valitaan muutama kehityskärki. Ohjelma rakentuu näiden kehityskärkien ympärille. Kärkikohtaisesti tarkennetaan pääprojektit: tavoitteet, sisältö, aikataulu, vastuut, kustannukset, vaikutusmekanismit ja seuranta. Myös muutosohjelman onnistumisen edellytyksiä tarkastellaan kriittisesti ennen ohjelman käynnistämistä.

– Tavoitteena on tunnistaa nykytila ja siihen liittyvät merkittävimmät kehitystarpeet sekä kirkastaa muutosohjelman tavoitteet nykyisen strategian ja taloushaasteiden antamissa raameissa. Muutosohjelma dokumentoidaan ja kuvataan ja lisäksi se hankkeistetaan strukturoituja viitekehyksiä hyödyntäen, kuvaa ohjelman toteutusta koordinoivan strategia- ja tukipalvelut -toimialan johtaja Jouni Peltomaa.

Muutosohjelma tähtää myös yhtymän toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen. Samalla osallistamisen kautta luodaan riittävät sidosryhmien yhteiset näkemykset maakunnallisesti vahvalle perustalle rakennettavalle sosiaali- ja terveydenhuollolle. Ohjelma laaditaan yhteistyössä Nordic Healthcare Groupin (NHG) kanssa. Yhtiöllä on pitkä kokemus suomalaisen julkisen ja yksityisen terveydenhuollon kehittäjänä.

Lue lisää:
Muutosohjelma 2019

Päivitetty: 28.8.2019