Vedessä ei ole enää todettu tautia aiheuttavia bakteereita. Vettä ei tarvitse enää keittää. Vesi on juomakelpoista ja sitä voi käyttää normaalisti.

Talousveden klooraus jatkuu ja kloorin hajua voi tuntua. Klooripitoisuudet verkoston eri osissa on saatu nousemaan suunnitellusti. Veden kloori ei aiheuta terveyshaittaa vaan turvaa talousveden mikrobiologisen laadun.

Tilanteen seuraamiseksi otetaan edelleen näytteitä.

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran viimeistään kun klooraus lopetetaan.

Inom Mörskom kommuns vattendistributionsområde vattnet behöver inte längre kokoas men hushållsvattnets klorbehandling fortsätter

Vattnet innehåller inte ännu patogena bakterier. Vattnet behöver inte längre kokas. Vattnet är drickbart och det kan användas normalt.

Klorbehandlingen av vattnet fortsättar, så vattnet kan lukta klor. Nivåerna av klor i olika delar av nätverket har stigit som planerat. Kloret utgör ingen risk för hälsan utanför säkras mikrobiologisk kvalitet av vattnet.

Nya prover togs tillsvidare för att övervaka situationen. Nästa meddelande i detta ärende ges senast när vattenklorering avslutas.

Päivitetty: 16.4.2019