Happohyökkäyksen vaikutus reikiintymiseen

Syljen normaali pH on noin 7. Happohyökkäyksen aikana suun happamuustaso (pH) laskee alle 5,5:n. Happamissa olosuhteissa hampaan kiille, elimistön kovin aine, alkaa liueta. Happohyökkäys kestää noin 30 minuuttia ja liuottaa kalsiumsuoloja hampaan pinnasta, tapahtuu demineralisaatio.

Normaalisti sylki pyrkii korjaamaan happojen aiheuttamat vauriot. Kun syljen pH on palautunut normaalille tasolle, suolat saostuvat takaisin syljestä hampaan pintaan. Ilmiötä kutsutaan remineralisaatioksi. Sylki toimii suussa puskurina ja palauttaa siten happohyökkäyksessä menetettyjä mineraaleja hampaan pintaan. Jos hampaisiin kohdistuu lukuisia happohyökkäyksiä päivän mittaan, sylki ei ehdi korjata jatkuvien happohyökkäyksien aiheuttamia kiilteen liukenemisia, ja hampaiden reikiintyminen alkaa.

happohyökkäys

Sivu päivitetty: 17.1.2018