Kanta-palvelut muodostavat sähköisen potilastiedon arkiston, johon koottua potilastietoa voivat käyttää terveydenhuollon ammattilaiset siinä laajuudessa kuin potilas on halunnut sekä potilas itse. Esimerkiksi resepteistä muodostuu reseptikansio, joka on potilaan, terveydenhuollon ja apteekkien käytössä.

Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkinnät ovat siirtyneet Kanta-palveluun vaiheittain. Lahden alueen suun terveydenhuollon asiakkaiden potilastiedot ovat olleet luettavissa Omakannasta 16.8.2017 lähtien ja nyt myös muiden hyvinvointiyhtymän alueiden potilastiedot ovat siirtyneet Omakantaan 1.1.2018 alkaen.

Kannan myötä potilaan tiedot pysyvät tallessa ja seuraavat häntä sähköisessä muodossa eri toimipisteiden välillä missä tahansa Suomen terveydenhuollon toimipisteessä hän asioikin. Jos esimerkiksi lomamatkalla yllättää äkillinen hammassärky tai -tapaturma, potilaan tiedot ovat käytettävissä hänen itsensä sallimissa rajoissa. Tiedon siirtyminen potilaan mukana merkitsee turvallisuutta: hoidon jatkuvuus ja suunnitelmallisuus paranevat, kun muun muassa potilaan lääkitystiedot ja aiempi hampaiston toimenpidehistoria saadaan käyttöön silloinkin, jos potilas ei pysty itse niitä kertomaan.  Asiakkaan tulee huomioida Omakannassa asioidessaan, että tiedot siirtyvät sinne pienellä viiveellä.

Linkki Kelan Kanta-palveluun

Päivitetty: 17.1.2018