PHSOTEY Ensihoitokeskuksen lääkäriyksikkö (PH012) on ottanut käyttöön ensimmäisenä siviilitoimijana Suomessa kuivaplasman ensihoitotehtävillä. Samaan aikaan otettiin käyttöön myös punasolut. Sekä kuivaplasmaa että punasoluja voidaan siirtää tien päällä potilaalle, jolla on voimakasta verenvuotoa. Ensihoitokeskuksen lääkäriyksiköllä ja kenttäjohtoyksiköllä on tarvittaessa mukana erikseen Akuutti24:stä mukaan otettavat kaksi punasoluyksikköä sekä kaksi yksikköä kuivaplasmaa. Ensihoidossa näistä käytetään termiä kenttäveri. Kenttäverillä pyritään ehkäisemään potilaalle kehittyvää shokkia ja näin ollen pienentämään kuolleisuutta.

Lääkäriyksikkö (PH012) on vuoden 2016 loppuun kestävä pilotti, jolla haetaan ensihoitolääkärin työpanoksesta saatavaa hyötyä potilastyössä Akuutti24:ssä ja ensihoidossa sekä ensihoidon laadukkaan koulutuksen toteuttamisessa. Lääkäriyksikkö päivystää arkisin pääsääntöisesti virka-aikaan. Ensihoitotehtävien ohella pääpaino on ensihoitajien kouluttamisessa. Koulutuksessa keskitytään vaativiin ensihoitotoimintoihin, tavoitteena on mm. laajentaa kenttäverien käyttöä vaativan hoitotason ambulansseihin.

Kuivaplasma ensihoitotehtävillä

Kiitokset Päijät-Hämeen keskussairaalan verikeskukselle sekä Suomen Punaisen Ristin Veripalvelulle hyvästä yhteistyöstä ja kenttäverien jalkauttamisen mahdollistamisesta.

Lisätiedot:

Ensihoitopäällikkö Sami Rive,  044 440 6139

Ensihoidon vastuulääkäri Janne Eerola, 044 729 7888

Päivitetty: 20.10.2016