Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ensihoitokeskus järjestää yhteistyössä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen, Sotilaslääketieteen keskuksen, Hämeen poliisilaitoksen ja Metropolian AMK:n kanssa kaksi suuronnettomuusharjoitusta 25.4. ja 26.4.2017.

Harjoitukset ovat osa ensihoitokeskuksen vaativan hoitotason johtamiskoulutusta ja Metropolia AMK:n kanssa yhteistyössä järjestettävää hoitotason ensihoidon täydennyskoulutusta alueemme ensihoitajille. Harjoituksissa harjoitellaan ensihoitopalvelun suuronnettomuussuunnitelman mukaista toimintaa, johtamista ja organisoitumista mittavassa moniviranomaistehtävässä. Johtamisen tasolla harjoitellaan myös viranomaisten yhteistoimintaa pelastustoiminnan johtopaikalla.

Harjoituksissa kuvataan liikenneonnettomuustilanne Lahden Kallio-Pietilänkadulle. Kumpanakin päivänä harjoitellaan klo 09-12 välisenä aikana.

Harjoituksessa testataan ensimmäisen kerran ensihoitopalvelun erityistilanneyksikköä (EPH 071). Yksikkö on rakennettu tavallisesta käytöstä poistetusta ambulanssista ja sillä pystytään vastaamaan ensihoitopalvelussa aika ajoin esiintyviin mittaviin erityistilanteisiin. Tällä tavoin tapahtumapaikalle saadaan potilaiden siirtämiseen, hoitamiseen (hoitovälineet, lääkkeet ja happi) sekä lämpimänä pitämiseen tarvittavat välineet yhdellä kertaa ja nopeasti jopa 30 potilaalle.

Erityistilanneyksikkö hälytetään tapahtumapaikalle ensihoidon kenttäjohtajan tai tilannekeskuksen toimesta. Yksikkö hälyttää etupainotteisesti, kun esitietojen perusteella on kyse erityistilanteesta, jossa potilaita on runsaasti. Esimerkkitehtäviä ovat esim. kerrostaloissa sijaitsevat huoneistopalot, jossa epäillään olevan paljon savukaasuille altistuneita, mekaaniset onnettomuudet, joissa on paljon osallisia ja kaasuonnettomuustilanteet tai niiden uhka sekä muut tilanteet, joissa on paljon osallisia tai jostakin syystä tarve muodostaa hoitopaikka tai väistötila.

Harjoituksesta lisätietoa antavat

Antti Erola, harjoituksen johtaja
ensihoitaja
PHHYKY/Akuutti 24 ensihoito
antti.erola@phhyky.fi
p. 040 708 7206

Timo Jama
ensihoidon vastuulääkäri
PHHYKY/Akuutti 24 ensihoito
timo.jama@phhyky.fi
p. 044 440 6639
Erityistilanneyksiköstä lisätietoa antavat

Sami Rive
ensihoitopäällikkö
PHHYKY/Akuutti 24 ensihoito
sami.rive@phhyky.fi
p. 044 440 6139

Timo Jama
ensihoidon vastuulääkäri
PHHYKY/Akuutti 24 ensihoito
timo.jama@phhyky.fi
p. 044 440 6639

Päivitetty: 24.4.2017