Tiedote. Julkaistu: 21.06.2018, 08:13
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on valittu viiden finalistin joukkoon Vuoden laatutarina -kilpailussa. Hyvinvointiyhtymä kehitti kilpailuun osallistuneessa hankkeessaan erikoissairaanhoidon vuodeosastopalveluja käyttävien potilaiden hoitoa. Potilaille, joilla oli vähintään neljä osastojaksoa vuodessa, nimettiin asiakaspäällikkö hoidon koordinoinnin ja vuodeosastolta kotiutumisen tueksi.

Asiakaspäällikkötoiminnalla onnistuttiin vähentämään merkittävästi potilaiden ennalta suunnittelematonta sairaalaan paluuta ja osastohoidon jälkeisiä päivystyskäyntejä. Toimintamallista saatiin myönteistä palautetta sekä potilailta että henkilökunnalta.

Hanke päättyi viime vuoden loppuun. Hyvien kokemusten pohjalta Päijät-Hämeen keskussairaala päätti vakinaistaa toimintamallin ja laajentaa sitä muihin hyvinvointiyhtymän palveluihin. Ikääntyneiden palveluihin Salpausselän kuntoutussairaala Jalmariin on palkattu alkuvuodesta ensimmäinen asiakaspäällikkö. Asiakaspäällikön tukea ja palveluita on tarkoitus tarjota jatkossa myös avopalveluissa ja mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille tarkoitettu Vuoden laatutarina -kilpailu järjestetään nyt ensi kertaa. Kilpailussa palkitaan paras laadun edistämiseen liittyvä teko, joka on vaikuttavalla tavalla parantanut esimerkiksi organisaation työtyytyväisyyttä tai asiakkaiden ja potilaiden hyvinvointia. Arviointikriteereinä toimivat käytetyn idean tuoreus, sen tavoitteellisuus ja mitattavuus, tulosten hyödynnettävyys muualla sekä muutoksen tukeminen ja hyvinvoinnin lisääntyminen työyhteisössä ja asiakkaalla.

Palkintoraadin valitsema voittaja julkistetaan 24. elokuuta Terveys- ja talouspäivillä Helsingissä. Labqualityn järjestämän kilpailun pääpalkinto on 10 000 euroa. Kilpailun suojelijana toimii ministeri, pitkäaikainen kansanedustaja ja kansainvälinen ihmisoikeuksien puolestapuhuja Elisabeth Rehn. Hyvinvointiyhtymän lisäksi finaalissa ovat Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskukset, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten tehostettu kotikuntoutusyksikkö, Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoito sekä Vantaan työterveys -liikelaitos.

Lisätietoja:
tulosaluejohtaja Maria Virkki
p. 044 719 5500
maria.virkki@phhyky.fi

Päijät-Hämeen suurin sosiaali- ja terveysalan palveluntuottaja ja työnantaja. Intohimona hyvinvointi. Potilaan ja asiakkaan etu edellä www.phhyky.fi

 

Päivitetty: 21.6.2018