Hyvinvointiyhtymä kehitti kilpailuun osallistuneessa hankkeessaan erikoissairaanhoidon vuodeosastopalveluja käyttävien potilaiden hoitoa. Potilaille, joilla oli vähintään neljä osastojaksoa vuodessa, nimettiin asiakaspäällikkö hoidon koordinoinnin ja vuodeosastolta kotiutumisen tueksi.

Asiakaspäällikkötoiminnalla onnistuttiin vähentämään merkittävästi potilaiden ennalta suunnittelematonta sairaalaan paluuta ja osastohoidon jälkeisiä päivystyskäyntejä. Toimintamallista saatiin myönteistä palautetta sekä potilailta että henkilökunnalta.

– Hankkeen tavoitteena oli uuden, asiakkaita palvelevan toimintamallin luominen sekä käytännön yhteistyöverkoston kehittäminen erikoissairaanhoidon ja peruspalveluiden toimijoiden välille, kertoo hyvinvointiyhtymän hallintoylilääkäri, Kehittämisen ja terveyden edistämisen tulosaluejohtaja Maria Virkki.

Hanke päättyi viime vuoden loppuun. Hyvien kokemusten pohjalta Päijät-Hämeen keskussairaala päätti vakinaistaa toimintamallin ja laajentaa sitä muihin hyvinvointiyhtymän palveluihin. Ikääntyneiden palveluihin Salpausselän kuntoutussairaala Jalmariin palkattiin alkuvuodesta ensimmäinen asiakaspäällikkö. Asiakaspäällikön tukea ja palveluita on tarkoitus tarjota jatkossa myös avopalveluissa ja mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille tarkoitettu Vuoden laatutarina -kilpailu järjestettiin nyt ensi kertaa. Kilpailussa palkittiin paras laadun edistämiseen liittyvä teko, joka paransi vaikuttavalla tavalla esimerkiksi organisaation työtyytyväisyyttä tai asiakkaiden ja potilaiden hyvinvointia. Arviointikriteereinä toimivat käytetyn idean tuoreus, sen tavoitteellisuus ja mitattavuus, tulosten hyödynnettävyys muualla sekä muutoksen tukeminen ja hyvinvoinnin lisääntyminen työyhteisössä ja asiakkaalla.

Labqualityn järjestämän kilpailun palkintoraatiin kuuluivat kehitysjohtaja Harri Aho LähiTapiolasta, sosiaali- ja terveysalan toimialajohtaja Satu Helin Rauman kaupungilta, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:sta, toiminnanjohtaja Kati Myllymäki Suomen Lääkäriliitosta sekä johtava ylilääkäri Juha Tuominen Terveystalo Oyj:stä. Hyvinvointiyhtymän lisäksi finaalissa olivat Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskukset, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten tehostettu kotikuntoutusyksikkö, Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoito sekä Vantaan työterveys -liikelaitos. Vaasan kaupunki sai kilpailussa kunniamaininnan.

Päivitetty: 24.8.2018