Mitä tukiperhetoiminta on?

Tukiperhetoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua, jonka tarkoituksena on tukea lapsen kehitystä tavallisen ihmisen taidoin. Tuettava lapsi vierailee tukiperheessä sovitusti ja säännöllisesti, yleensä yhden viikonlopun kuukaudessa. Tukiperhepalvelua myönnetään sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakkuudessa oleville erityistä tukea tarvitseville lapsille ja lastensuojelun asiakkaille. Tukiperhetoiminta on vapaaehtoistoimintaa, josta maksetaan palkkio ja kulukorvaus.

 

Minkälainen tukiperheen tulee olla?

Tukiperheenä voi toimia lapsiperhe, lapseton pariskunta tai yksinasuva aikuinen. Tärkeää on, että tukiperheen oma tilanne on tasapainoinen ja tukijoilla on herkkyyttä ja voimavaroja vastata lapsen tarpeisiin joskus haastavissakin tilanteissa. Päätös tukiperheenä toimimisesta tulee olla koko perheen yhteinen.

Tällä hetkellä tarvetta on erityisesti tukiperheille, jotka voivat tarjota tukea yli 10-vuotiaille lapsille ja lapsille joilla on erityistarpeita, esim. neuropsykiatrisia haasteita.

 

Miten tukiperheeksi pääsee?

Tukiperheeksi pääsee ottamalla yhteyttä perhetyön koordinaattoriin. Tukiperheeksi haluavat haastatellaan ja heille järjestetään koulutus. Tukiperheenä toimiville järjestetään vertaistapaamisia, koulutusta ja virkistystä noin kaksi kertaa vuodessa.

 

 

Tukiperheenä toimimisesta lisätietoja antaa

Perhetyön koordinaattori
Marjo Peltonen-Armstrong
Päijät Hämeen hyvinvointiyhtymä
044 729 7777

Päivitetty: 20.12.2016