Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä ja Lahden ammattikorkeakoulu Oy ovat solmineet kumppanuussopimuksen. Sopimuksen tavoitteena on kehittää osapuolten välistä kumppanuutta siten, että yhteistoiminta tukee molempien osapuolten kilpailukyvyn kasvattamista sekä strategisia ja operatiivisia tavoitteita. Lisäksi kumppanuuden tavoitteena on varmistaa ammattitaitoisen henkilöstön saanti myös tulevaisuudessa sekä tarjota opiskelijoille työharjoittelupaikkoja opintojen aikana. ”Tällä strategisella kumppanuussopimuksella vahvistamme ja laajennamme yhteistyötä, jota olemme Päijät-Hämeessä tehneet vuosikausia. Yhteistyössä voimme hyödyntää LAMKin monialaista osaamista kehitettäessä laadukkaita sosiaali- ja terveysalan palveluinnovaatioita ja kouluttaa osaavaa työvoimaa Hyvinvointiyhtymän tarpeeseen, ” kertoo Lahden ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen.

Kumppanuus keskittyy tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä osaamisen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen. Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintakumppanuuden tavoitteena on muun muassa kehittää asiakasohjausta, asiakaspalvelua, digitaalisia palveluja ja hyvinvointiteknologiaa. Osaamis- ja oppimisympäristöjen kehittämisessä puolestaan tehdään yhteistyötä esimerkiksi simulaation hyödyntämisessä ja digitaalisten palvelujen yhteiskäytössä oppimisympäristöinä. ”Hyvinvointiyhtymän näkökulmasta erityisen tärkeää on varmistaa, että saamme myös tulevaisuudessa osaavia sote-alan ammattilaisia meille töihin. Toivomme, että yhteistyö LAMK Oy:n kanssa auttaa meitä vastaamaan haasteisiin”, tiivistää hyvinvointiyhtymän toimitusjohtaja Eetu Salunen.

Päivitetty: 14.12.2018