Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä käynnistää Strategia- ja tukipalvelut – toimialan henkilöstöä ja muihin toimialoihin kuulumatonta yhtymän hallintoa koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskevat noin kymmentä prosenttia yhtymän työntekijöistä.

Yhtymän hallitus on asettanut seitsemän miljoonan euron säästötavoitteen toiminnallisin muutoksin. Säästötavoite tarkoittaa mahdollisesti henkilöstötyövuosina alustavan arvion mukaan noin 200 henkilön työpanoksen vähentämistä. Hallintoa ja tukitoimintoja koskevat säästöt pyritään toteuttamaan niin, etteivät asiakaspalvelu ja potilasturvallisuus vaarannu.

Kolmen organisaation (Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala ja peruspalvelukeskus Oiva) yhdistyttyä on syytä arvioida paitsi organisaatiorakenteita myös päällekkäisiä tehtäviä.

Yhteistoimintalain 7 §:n tarkoittamat neuvottelut koskevat henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä sekä näiden toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja Strategia- ja tukipalvelut – toimialalla sekä muihin toimialoihin kuulumattomassa yhtymän hallinnossa. Henkilöstön mahdolliset irtisanomiset ja osa-aikaistamiset sekä mahdolliset siirrot tehtävistä toisiin, kuuluvat myös neuvoteltaviin asioihin.

Mahdollisia irtisanottavia henkilöitä määritellessä pyritään ottamaan huomioon KVTES:n työvoiman vähentämisjärjestys. Mahdollisuuksien mukaan otetaan huomioon myös eläkejärjestelyt.

Ellei tarvittavasta henkilöstön vähentämisestä tai muusta tavasta tavoitteen saavuttamiseksi sovita yhteistoimintaneuvotteluissa, tarvittavat toimenpiteet toteutetaan sen jälkeen, kun neuvotteluvelvoite on täytetty. Kuuden viikon neuvotteluajan jälkeen tehdään tarvittavat päätökset. Mahdolliset irtisanomiset ja muut toimenpiteet toteutetaan kevään 2017 aikana.

Tiedotustilaisuus medialle

Yhteistoimintaneuvotteluja koskeva tiedotustilaisuus järjestetään tänään tiistaina 14.3.2017 klo 15.00 Päijät-Hämeen keskussairaalan kokoustilassa Kaisu. Tervetuloa!

Lisätietoja:

Vt. henkilöstöjohtaja Erja Saari, p. 050 559 7874, erja.saari@phhyky.fi

Päivitetty: 14.3.2017