Toisen asteen koulutusta koskeva lakimuutos aiheutti sen, että aiemmat oppilaitossopimukset raukesivat. Lakimuutokseen sisältyvä ohjauskorvausten poistuminen on vain yksi lakiin sisältyvistä muutoksista, mutta aiheutti tietysti pohdintaa, koska se on käytetty työssä oppimisen ja ohjauksen laadun kehittämiseen yhtymässä.

Uuden lain mukanaan tuomat velvoitteet työssä oppimisen järjestelyihin on käyty läpi yhteistyössä yhtymän ja paikallisten oppilaitosten kanssa. Koulutuskeskus Salpauksen ja Lahden diakonialaitoksen kanssa on tehty puitesopimus, joka pitää sisällään yhteistyön ja työssä oppimisen kehittämisen yhtymän alueella.

Yhtymä tarjoaa jatkossakin työssä oppimisen paikkoja toisen asteen opiskelijoille, mutta valitettavasti tämän kevään osalta paikat on voitu tarjota opiskelijoiden varattaviksi vasta helmikuun alusta. Harjoittelupaikkojen määrää alueella ei ole kokonaisuudessaan tarkoitus vähentää. Paikkojen määrä arvioidaan aina työvoimatarpeen ja alueen oppilaitosten kanssa yhteistyössä niin, että turvataan ammatin edellyttämä riittävän laaja-alainen harjoittelu ja opiskelijoiden valmistuminen ajallaan.

Keskussairaalassa lähihoitajien harjoittelupaikkoja on viime vuosina tuntuvasti lisätty, kun on otettu käyttöön valtakunnallistakin kiinnostusta herättänyt VOO –harjoittelumalli. Lähihoitajien harjoittelupaikkoja tarjotaan keskussairaalassa edelleenkin hiukan enemmän kuin aiempina vuosina, mutta keskitymme nyt enemmän työssä oppimispaikkojen tarjoamiseen paikallisten oppilaitosten opiskelijoille.

Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialan lisäksi harjoittelupaikkoja on tarjolla myös ikääntyneiden palvelujen ja kuntoutuksen sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialan toiminnoissa.

Päivitetty: 30.1.2018