Vuoden 2017 talousarvio edellytti hyvinvointiyhtymältä 19 miljoonan euron sopeuttamistoimia (2,75 % yhtymän menoista). Tehostamistoimenpiteisiin liittyvä poliittinen päätöksenteko lykkääntyi, ja alkuperäinen menoraami ylittyi 7,9 miljoonalla eurolla.

Vuonna 2017 yhtymän ulkoiset toimintatuotot olivat 710,8 miljoonaa euroa ja ulkoiset toimintakulut 697,1 miljoonaa euroa. Yhtymän vuosikate oli 13,2 miljoonaa euroa. Yhtymän taseen loppusumma on 207,0 miljoonaa euroa. Tilikauden 2017 ylijäämä on 0,2 miljoonaa euroa.

Kuntien maksuosuudet ylittivät alkuperäisen talousarvion 9,6 miljoonalla eurolla. Erikoissairaanhoidon, päivystyksen ja ensihoidon yhteenlasketut maksuosuudet laskivat 1,7 prosenttia eli 4,3 miljoonaa euroa.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä teetti ensimmäisenä toimintavuonna saavutetuista säästöistä ulkopuolisen selvityksen. Nordic Healthcare Groupin laskelmasta ilmenee, että yhtymän kustannukset laskivat 11,2 miljoonalla eurolla samaan aikaan, kun sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvavat valtakunnallisesti. Myös yhtymän henkilöstömäärä laski vertailukelpoisesti 300 henkilötyövuotta vuodesta 2016.

– Yhtymän ensimmäistä toimintavuotta voidaan pitää onnistuneena. Palvelurakenne uudistui, palvelut integroituivat maakunnallisesti ja saavutettiin merkittäviä kustannussäästöjä, sanoo toimitusjohtaja Eetu Salunen.

Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin laitos THL julkisti tiistaina 20.3.2018 sairaaloiden tuottavuus -raporttinsa, jonka mukaan Päijät-Häme oli vuonna 2016 maan tuottavin sairaanhoitopiiri. Päijät-Hämeen keskussairaalan kokonaistuottavuus nousi 1,8 prosenttia vuonna 2017.

– Sote-menojen kasvua voi kestävästi hillitä, mutta olemme ehkä pitäneet liian kiirettä säästöjen hakemisessa. Peruspalveluihin ja kotiin vietäviin palveluihin on satsattava enemmän ennen kuin rakennemuutoksia voidaan viedä eteenpäin, Salunen korostaa.

Investointeihin käytettiin viime vuonna 9,4 miljoonaa euroa. Merkittävin investointi oli Lahden kaupunginsairaalaan hankittu toimintavarustus. Suuria rakennushankkeita ei ole meneillään. Liikelaitosten investoinnit olivat 1,9 miljoonaa euroa.

Hyvinvointiyhtymän päivystyskeskuksen kokonaismaksuosuus toteutui 2017 vuotta 2016 alempana. Kokonaismaksuosuus oli 23,1 miljoonaa euroa, mikä on 2,4 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. Päivystyskeskuksen käyttö laski 5 prosenttia, mutta samaan aikaan pystyttiin parantamaan tuottavuutta.

Ensihoitokeskuksen maksuosuudeksi muodostui 10,2 miljoonaa euroa. Osuus on 0,7 miljoonaa euroa edellisvuotta korkeampi. Ensihoidon maksuosuus ei ole täysin vertailukelpoinen aiempaan vuoteen nähden, koska hallinnon kuluja on käsitelty eri lailla ja vuodelle 2017 on kohdistunut kertaluontoisia kustannuksia. Hyvinvointiyhtymän palvelurakenteen muutos on vaikuttanut alentavasti ensihoidon tulojen muodostumiseen.

Peruspalveluiden maksuosuus oli 351,1 miljoonaa euroa, mikä on 1,4 miljoonaa euroa enemmän kuin muutostalousarviossa ennakoitiin.

Ympäristöterveydenhuolto palauttaa jäsenkunnille maksuosuuksia 209 500 euroa.

Laboratoriokeskuksen vuosi sujui taloudellisesti ja toiminnallisesti hyvin. Liikevaihtoa syntyi 41,8 miljoonaa euroa. Laboratoriokeskuksen tulokseksi ennen varauksia muodostuu noin 50 000 euroa, mikä ylittää valtuuston asettaman tulostavoitteen. Ylijäämäksi poistoeron muutoksen jälkeen muodostui 0,2 miljoonaa euroa.

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitoksen liikevaihto oli 0,4 miljoonaa euroa ja tilikauden alijäämä noin 34 000 euroa.

Päivitetty: 22.3.2018