Gastroenterologisen kirurgian ylilääkäri Luostarinen on syntynyt vuonna 1959, suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 1984 ja väitellyt lääketieteen tohtoriksi vuonna 1996. Hänet nimettiin Tampereen yliopiston gastroenterologisen kirurgian dosentiksi vuonna 1998.

Ylilääkäri Luostarinen on toiminut Päijät-Hämeen keskussairaalan kirurgian ylilääkärinä vuodesta 2004 ja vuosina 2005 – 2013 operatiivisen tulosalueen johtajana. Päijät-Hämeen keskussairaalassa Luostarinen aloitti työnsä syksyllä 2000 ensin tutkimuksesta ja koulutuksesta vastaavana apulaisylilääkärinä ja myöhemmin osastonylilääkärinä. Oman toimensa ohella hän oli myös Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri vuosina 2003-2004.

Ennen Päijät-Hämeeseen tuloaan ylilääkäri Luostarinen toimi kliinisenä opettajana Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksella. Tampereen yliopistollisen sairaalan erikoislääkärin virassa hän oli vuoteen 2000, vastaten siellä ruokatorven ja mahalaukun kirurgisesta hoidosta. Ruokatorvikirurgian lisäkoulutuksessa hän oli Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa Meilahdessa kesän 2000.

Ylilääkäri Markku Luostarisen tieteelliset ansiot ovat huomattavat. Hänen julkaisuluettelonsa käsittää 54 erilaista alkuperäisjulkaisua ja oppikirjankappaletta. Tutkimusaiheista mainittakoon ruokatorven refluksisairaus, erityisesti sen leikkaushoidon toiminnalliset vaikutukset, ruokatorvisyöpä ja Iihavuuskirurgia. Ruokatorven toiminnan tutkimisessa ja toimintahäiriöiden hoitamisessa dosentti Luostarinen on ollut Suomessa edelläkävijöitä, mikä on näkynyt monialaisissa luennointikutsuissa.

Dosentti Luostarinen on korkeasti arvostettu asiantuntija kollegojen piirissä. Hän on kutsuttuna operoinut ruokatorvisyöpä- ja refluksitautipotilaita Oulun ja Kuopion yliopistollisissa sairaaloissa sekä Jyväskylän, Mikkelin ja Etelä-Saimaan keskussairaaloissa. Luostarinen aloitti heti ylilääkäriksi tultuaan vuonna 2004 osaamisen keskittämiseen perustuvan keskussairaaloiden välisen yhteistyön Keski-Suomen keskussairaalan kanssa vaativassa ruokatorvi-, haimanpää, maksa-ja peräsuolikirurgiassa. Hän oli myös käynnistämässä Iihavuuskirurgiaa Päijät-Hämeen keskussairaalassa, mistä muodostui yksi sairaalan erikoisosaamisen alue.

Dosentti Markku Luostarinen on toiminut monissa ammattiin liittyvissä luottamustoimissa ja -tehtävissä. Hän on toiminut mm. Scandinavian Journal of Surgery ja Duodecim-lehtien vertaisarvioijana. Hän oli puheenjohtajana lrja Karvosen syöpäsäätiössä 2004-2014, varapuheenjohtajana Suomen Gastrokirurgikirurgiyhdistys ry:n hallituksessa vuonna 2011 ja hallituksen jäsenenä 2012-2014. Vuonna 2016 dosentti Luostarinen nimitettiin Suomen Gastrokirurgiyhdistys ry:n kunniajäseneksi. Dosentti Luostarinen oli perustamassa Suomen lihavuudenhoidon asiantuntijaryhmää ja oli sen hallituksessa 2007-2011. Hän on toiminut myös Scandinavian Association of Gastroenterological Motility:n hallituksessa 1998-2011. Lisäksi dosentti Markku Luostarinen on ollut aktiivisena jäsenenä kansainvälisissä ruokatorven sairauksiin keskittyvissä yhdistyksissä ISDE ja OESO, Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:ssä, Suomen verenpaineyhdistys ry:ssä, Suomen Kirurgiyhdistys ry:ssä sekä Mikkelin, Tampereen ja Päijät-Hämeen lääkäriseuroissa.

 

Päivitetty: 1.12.2017