Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen (HYKS erva) tutkimustoimikunta on myöntänyt hyvinvointiyhtymälle tutkimusrahoitusta vuodelle 2019 yhteensä 430 000 euroa.  Tutkimustoimikunta painotti määrärahojen myöntämisperusteissaan organisaation aiempaa julkaisutuotantoa, tutkimuksen tieteellistä laatua, innovatiivisuutta, tutkimuksen merkitystä ja toteuttamiskelpoisuutta sekä tutkijakoulutusta ja kansanvälistä yhteistyötä.

Hyvinvointiyhtymälle myönnetty tutkimusrahoitus tullaan jakamaan valittujen hakijoiden kesken tieteellisen aktiivisuuden ja jo olemassa olevan rahoituksen mukaan. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tutkimushankkeista uusia avauksia oli neljä kappaletta, joille myönnettiin rahoituksen myöntämisperusteiden painotuksen mukaisesti 322 638 euroa.  Muille tieteellisille tutkimuksille jäi jaettavaa rahaa 107 362 euroa. Tutkimusapurahaa Päivät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä saavat muun muassa ylilääkäri Jyrki Kössi (155 930 euroa), erikoislääkäri Perttu Lahtinen (85 600 euroa), erikoislääkäri Janne Jokinen (47 000 euroa) ja osastonylilääkäri Tuomas Kerola (34 108 euroa).

Apurahaa saneiden tutkimusten kautta tulemme saamaan uutta tietoa muun muassa ikääntyvän väestön sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöistä Päijät-Hämeessä sekä kostean silmänpohjarappeuman vaikutuksista elämän laatuun, reumasairauksien hoidon vaikuttavuudesta, haitoista ja kustannuksista Suomessa sekä psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen toimintamalleista. Samoin tuettavilla tutkimuksilla pyritään tunnistamaan ja vaikuttamaan kirurgisen hoidon erilaisiin riskitekijöihin ja parantamaan niin kirurgian kuin dialyysihoidon turvallisuutta.

Tieteellinen tutkimus ja koulutus ovat tärkeitä tukipilareita laadukkaan ja vaikuttavan hoidon turvaamiseksi koko hyvinvointi yhtymässä.

Päivitetty: 4.1.2019