Ongelman seurauksena kaikki reseptit eivät välity reseptikeskukseen, jolloin ne eivät ole apteekista toimitettavissa potilaille. Häiriö näkyy erityisesti sähköisten reseptien uusintapyyntöjen käsittelyssä. Reseptejä ei välttämättä päästä uusimaan, eikä potilas tai apteekki pysty luotettavasti varmistumaan siitä, onko resepti uusittu vai ei.

Ongelman seurauksena merkittävä määrä reseptejä on jäänyt uusimatta. Tämä ongelma koskettaa erityisesti yhtymän alueen terveysasemia. Ongelmaan on haettu ratkaisua heti sen ilmaannuttua, ja työ jatkuu järjestelmän toimittajan sekä yhtymän asiantuntijoiden toimesta.

Toistaiseksi ei vielä pystytä arvioimaan, milloin järjestelmän toiminta jälleen normalisoituu. Reseptiongelma ja uuden tietojärjestelmän käyttöönotto ovat ruuhkauttaneet myös terveysasemien puhelinliikennettä ja kaikkiin puheluihin ei tällä hetkellä pystytä viiveettä vastaamaan. Potilaan säännöllisesti käyttämien välttämättömien lääkkeiden saanti turvataan myös häiriötilanteessa.

Reseptien uusimiseksi toimi näin:

Häiriön jatkuessa joudumme toistaiseksi muuttamaan reseptien uusimiskäytäntöjä turvataksemme elintärkeiden lääkkeiden saannin. Toistaiseksi pyydämme potilaitamme lykkäämään ei-kiireellisiä reseptiuusintoja.

Kiireellisten ja välttämättömien reseptien uusimiseksi pyydämme toimittamaan tiedon uusintatarpeesta omalle terveysasemalle kirjallisesti joko vapaamuotoisella ilmoituksella tai terveysasemilta saatavaa lomaketta käyttäen. Kaikille terveysasemille on palveluneuvonnan välittömään läheisyyteen järjestetty uusintapyynnöille erikseen merkitty paikka, johon uusittavien lääkkeiden tiedot voi jättää

Reseptien uusintaa varten tarvitaan seuraavat tiedot:

  • Lääkkeen käyttäjän nimi ja sosiaaliturvatunnus sekä puhelinnumero mahdollisten lisätietojen kysymiseksi
  • lääkkeen tai lääkkeiden nimi (kauppanimi tai vaikuttava aine), vahvuus ja määrätty annostus
  • uusimispyynnön jättämispäivämäärä

Uuden reseptin voi noutaa samalta terveysasemalta aikaisintaan kahdeksan vuorokauden kuluttua. Häiriötilanteessa potilaalle kirjoitetaan paperiresepti, koska sähköisten reseptien käyttö ei tällä hetkellä luotettavasti onnistu. Suositamme tässä tilanteessa uusittamaan vain ne lääkkeet, jotka ovat välttämättömiä ja jotka loppuvat noin kahden viikon kuluessa. Jos tärkeä ja välttämätön lääke on välittömästi loppumassa, pyydämme asiakasta olemaan yhteydessä omaan terveysasemaan puhelimitse, henkilökohtaisesti asiointipisteessä tai apteekin kautta. Potilaan lääkitystiedot voidaan tarkastaa potilastietojärjestelmästä, vaikka uusinta ei toimikaan normaalisti.

Pahoittelemme asiakkaille häiriöstä aiheutuvaa haittaa, mutta näin toimien haluamme varmistaa potilasturvallisuuden ja välttämättömien lääkkeiden saannin. Tilanteen normalisoitumisesta tai muista muutoksista tiedotamme erikseen.

Päivitetty: 19.1.2018