Valtakunnallinen Painonhallintaohjausyhdistys ry on palkinnut Ikihyvä-ryhmätoimintamallin Vuoden 2016 painonhallintaohjausteko-maininnalla. Kunniamaininta luovutettiin 12.5.2017 yhdistyksen koulutuspäivän yhteydessä Helsingissä.

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn tarkoitettu Ikihyvä-elintapaohjaus kehitettiin ja testattiin alun perin Päijät-Hämeen alueella Ikihyvä Päijät-Häme – hankkeessa. Ikihyvä toteutettiin 2002–2012 silloisten Kansanterveyslaitoksen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin sekä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian yhteistyönä. Hankkeessa kehitettiin perusterveydenhuoltoon kustannusvaikuttava toimintakäytäntö, jossa voimaannuttavalla ryhmäohjauksella tuettiin asiakkaita ottamaan vastuuta omasta terveydestään.

Ikihyvä- elintapaohjaus ei olisi jäänyt elämään ilman alueen ennaltaehkäisevien palvelujen tueksi perustettua Hyve-yksikköä, josta myöhemmin kasvoi Päijät-Hämeen Perusterveydenhuollon yksikkö. Hyve-yksikkö kehitti elintapaohjauksen alueellisen hoitoprosessin, joka teki riskihenkilöiden tunnistuksesta, ohjauksesta ja seurannasta systemaattista toimintaa sekä jalkautti prosessin yhdessä perusterveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Ikihyvä-elintapaohjauksessa kehitetyt työkalut ja vahvuuslähtöinen taustaideologia ovat alusta alkaen luoneet vankan perustan kaikelle Perusterveydenhuollon yksikön tekemälle kehittämistyölle (esim. pitkäaikaissairaiden terveys- ja hoitosuunnitelma).

Ikihyvä-ryhmätoiminta on käytössä koko Päijät-Hämeen alueella ja sitä kehitetään jatkuvasti ryhmäläisiltä ja ryhmänohjaajilta saadun palautteen pohjalta. Ryhmäläisten tukena toimivat Ikihyvä-kaveritoiminta sekä oma Facebook-ryhmä.

StopDia-tutkimushanke jatkaa Ikihyvän jalanjäljissä

Parhaillaan käynnissä olevassa StopDia-tutkimushankkeessa hyödynnetään Ikihyvässä tehtyä maailmanlaajuisestikin uraa uurtava työtä. Nyt tavoitteena on luoda kansallinen toimintamalli, hyvinvoinnin ja terveyttä tukevien elintapojen edistämiseksi.

StopDia-tutkimushanke tähtää diabetesriskissä olevien henkilöiden nykyistä tehokkaampaan tunnistamiseen ja heidän elintapamuutostaitojensa lisääntymiseen. Pysyvien elintapamuutosten tekemisen apuna käytetään Ikihyvä-elintapaohjaukseen pohjautuvaa ryhmäohjausta ja uudenlaista digiteknologiaa. StopDiassa tutkitaan myös, helpottaako elinympäristön muokkaus ihmisiä tekemään terveyttä ylläpitäviä valintoja esim. työpaikoilla.

Päivitetty: 18.5.2017

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *