Keskussairaala tuotti somaattisen erikoissairaanhoidon palvelut nettona reilu 620 000 euroa halvemmalla 10 000 asukasta kohti kuin keskussairaalat Suomessa keskimäärin.

Sairaaloiden tuottavuutta mittaavilla DRG-pisteillä analysoituna keskussairaalassa saavutettiin 12 miljoonan euron tuottavuussäästö alueen kuntien ja asukkaiden eduksi.

Tunnustusta henkilöstölle

Keskussairaalaa vuonna 2015 luotsannut hallintoylilääkäri Maria Virkki antaa hyvästä tuottavuudesta tunnustusta henkilökunnalle.

– Kaikki kivet käännettiin ja kulurakennetta tarkasteltiin jatkuvasti. Laatuun, potilasturvallisuuteen ja prosessien virtaviivaistamiseen kiinnitettiin huomiota sillä ajatuksella, että laatuun satsaaminen on investointi – ei kulu. Tämä tuotti tulosta. Hoidon komplikaatioita ja laatupoikkeamia saatiin vähennettyä. Myös työajan tehokkaaseen käyttöön kiinnitettiin huomiota.

– Koko henkilökunta sitoutui talkoisiin ja teki upeasti työnsä. Suurin kiitos tuloksesta kuuluu heille, Virkki kiittelee.

Keskussairaaloista Päijät-Hämeen jälkeen tuottavimmat olivat Mikkelin ja Pohjois-Karjalan keskussairaalat ja muista sairaaloista Pietarsaaren sairaala.

Päijät-Hämeen keskussairaala on ollut vuodesta toiseen THL:n tuottavuustilastojen kärjessä tai vähintäänkin kärkikolmikossa.

Lisätietoja sairaaloiden tuottavuudesta vuodelta 2015 löydät THL:n sivuilta

Päivitetty: 27.3.2017