Kuluneen puolentoista vuoden aikana koko henkilöstö on ollut koronaepidemian takia tiukoilla. Tilannetta pyritään helpottamaan ja palvelutuotantoa turvaamaan vakinaistamalla määräaikaisia työsuhteita.

– Vakinaistamalla määräaikaista henkilöstöä haluamme pitää kiinni korkeasta osaamistasosta ja parantaa työhyvinvointia, sanoo toimitusjohtaja Marina Erhola.

Yhtymän henkilöstömäärä on tällä hetkellä 6 452, joista määräaikaisessa palvelussuhteessa työskentelee hieman vajaa viidennes eli 1 225 henkilöä. Määräaikaista palvelussuhdetta käytetään lähtökohtaisesti sijaisuuksissa, mutta myös silloin, kun henkilö ei täytä vakinaisen palvelussuhteen kelpoisuusehtoja, on harjoittelija tai oppisopimusopiskelija.

– Tiettyjen ammattiryhmien osalta on syntynyt nopeasti sekä alueellisesti että kansallisesti merkittävä työntekijäpula ja rekrytointihaaste. Haluamme pitää hyvän ja osaavan henkilöstön meillä töissä jatkossakin ja helpottaa kuormitusta, taustoittaa henkilöstöjohtaja Erja Saari.

Päijät-Soten henkilötyövuodet ja henkilöstömenot eivät kasva vakinaistamisten myötä, vaan menojen kasvu on seurausta henkilöstömitoitusten muutoksista esimerkiksi palveluasumisessa. Vakinaistamispäätösten myötä ulkopuolisen sijaispalvelun kustannusten arvioidaan laskevan tämän vuoden ennusteesta kymmenen prosenttia.

 

Päivitetty: 29.10.2021