Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on liittynyt mukaan HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan, Helsingin yliopiston, Carean ja Eksoten biopankkiin. Biopankki on lääketieteellinen kokoelma ihmisperäisiä näytteitä ja niihin liittyvää tietoa. Päijäthämäläisillä on nyt mahdollisuus antaa biopankkisuostumus ja -näyte Lahden kaupunginsairaalassa tai Päijät-Hämeen keskussairaalassa.

Biopankkiin kerätään näytteitä erilaisiin tuleviin lääketieteellisiin tutkimustarpeisiin. Suuret näytemäärät mahdollistavat sairastumiseen johtavien syiden tunnistamisen.

– Näytteen antajan kannalta tästä on hyötyä siinä, että hoidosta saadaan vähitellen aiempaa yksilöllisempää ja paremmin kohdistettua. Terveyttä voidaan näin edistää ja myös suunnitella sairauksien hoitoa henkilöstä kerätyn geneettisen ja muun tiedon perusteella. Oikea hoito oikealle potilaalle oikeaan aikaan, kiteyttää tutkimuskoordinaattori Marjo Soini Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä.

Biopankkinäyte voidaan ottaa henkilöiltä, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa. Biopankkisuostumuksen voi antaa kolmella eri tavalla: postittamalla suostumuksen lomakkeessa olevaan Helsingin Biopankin osoitteeseen, asioidessa Päijät-Hämeen keskussairaalassa tai sähköisesti Terveyskylän verkkosivuilla https://www.terveyskyla.fi/helsinginbiopankki/ .

Suostumuksen antamisen jälkeen biopankkinäyte otetaan seuraavan, hoitoon liittyvän näytteenoton yhteydessä joko Päijät-Hämeen keskussairaalassa tai Lahden kaupunginsairaalassa maanantaista torstaihin klo 9.00-13.30.

Näytteen säilyvyyden vaatimusten vuoksi näytteen antaminen on tällä hetkellä mahdollista vain kahdessa toimipaikassa.

– Tavoitteena on, että tulevaisuudessa voimme avata lisää näytteenottopaikkoja Päijät-Hämeeseen, Soini sanoo.

 Tietoja luovutetaan vain korkealaatuisiin hankkeisiin

 Biopankkilain mukaisesti tietoja ja näytteitä luovutetaan laillisiin, eettisesti kestäviin ja tieteellisesti hyvin perusteltuihin hankkeisiin.

– Biopankkitoiminta on tarkkaan säänneltyä. Henkilötietojen käsittelyä säätelee biopankkilain lisäksi henkilötietolaki, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta, laki lääketieteellisestä tutkimuksesta ja EU:n tietosuoja-asetus (GDPR).

Biopankin tutkimusympäristön rakentaminen on osa kansallista terveysalan kasvustrategiaa ja valtion panostus suomalaisen potilaan hyödyksi.

– Suomessa Valvira ohjaa ja valvoo biopankkitoimintaa sekä ylläpitää valtakunnallista biopankkirekisteriä. Näytteenantajan henkilötunnus korvataan biopankissa koodilla, jolloin tutkijat eivät tiedä näytteenantajan henkilöllisyyttä. Koodin avulla on kuitenkin mahdollista tarvittaessa yhdistää näyte tiettyyn henkilöön, esimerkiksi jos tutkimukseen käytetystä näytteestä selviää jotain näytteenantajan terveydentilan kannalta merkittävää, Soini selventää.

Lisätietoja:

Marjo Soini, tutkimuskoordinaattori
marjo.soini@phhyky.fi
044 719 5263

Linkkejä:

Hyvinvointiyhtymän biopankki-sivusto

Helsingin biopankin tutkimushoitaja Roosa Tiiton blogi

 

Päivitetty: 14.2.2019