Tietojärjestelmäongelmat haittaavat edelleen yhtymän sosiaali- ja terveyspalveluita, kuormittavat henkilöstöä ja hidastavat asiakas- ja potilastyötä.

Lahden terveyskeskusten puhelinpalvelussa esiintyy ajoittain ruuhkaa, eikä soittopyyntöjen jättäminen onnistu. Terveysasemilla pystytään hoitamaan kiireelliset asiat ja ajanvarauspotilaat. Myös uusia aikoja on saatu annettua miltei yhtä paljon kuin tavallisesti. Lahden alueen hammashoitoloissa hoitoja annetaan lähes normaaliin keskikesän tapaan, mutta kaikkia kuvantamista vaativia hoitoja ei voida toistaiseksi toteuttaa. Sekä terveyskeskusten että hammashoitoloiden vastaanotoilla ei välttämättä pystytä hoitamaan kaikkia käyntiin kuuluvia asioita yhdellä kertaa.

Neuvoloihin pystytään varaamaan normaalia vähemmän aikoja

Yhtymän sosiaalipalveluissa on koko kesän turvauduttu poikkeusjärjestelyihin, jotta sosiaalietuudet kuten toimeentulotuki ja omais- ja perhehoitajien palkkiot on saatu maksettua ja tarvittavat asiakaspäätökset ja muut välttämättömät tehtävät tehtyä. Joitakin asiakasvastaanottoja on jouduttu siirtämään. Neuvoloissa ei pystytä tällä hetkellä vastaamaan kaikkiin asiakkaiden asiakirjapyyntöihin. Myöskään uusia aikoja ei ole voitu antaa normaalia määrää. Asiakastyöhön aiheuttaa viivettä myös se, ettei kaikkiin tarvittaviin asiakastietoihin ole pääsyä.

Yhtymän ostolaskujen käsittelyssä esiintyy viivettä tietojärjestelmien hitauden vuoksi. Myöskään yhtymän asiakkailleen vuokraamien asuntojen vuokria ei ole pystytty laskuttamaan. Asiakkaat saattavat saada kerralla laskun useamman kuun vuokrista takautuvasti, kun järjestelmä tulee kuntoon.

Akuutisti sairastuneita potilaita pyydetään hakeutumaan omalle terveysasemalle tai tarvittaessa soittamaan Akuutti24:n päivystysapunumeroon 116 117.

Yhtymässä ei ole tullut tietoon vakavia potilas- tai asiakasvahinkoja tai läheltä piti -vaaratilanteita, jotka liittyisivät tietojärjestelmäongelmiin.

Päivitetty: 5.7.2019