Käytännössä tämä tapahtuu esimerkiksi palveluverkkoa tiivistämällä: sama palvelu työntekijöineen siirtyy tuotettavaksi toiseen toimipisteeseen, jolloin säästö saadaan seinistä vuokrattavan toimitilan vähetessä. Yhtymä lisää myös digitaalisten palveluiden osuutta ja tehostaa asiakasohjaustaan. Tukipalvelut perataan läpi sen selvittämiseksi, mitkä niistä on mielekästä tuottaa itse ja mitkä ostaa. Henkilöstökuluja karsitaan lykkäämällä rekrytointeja ja jättämällä vapautuvia tehtäviä kokonaan täyttämättä.

Terveyskioskin palvelut Palvelutorilta

Lahdessa on suunnitteilla Svinhufvudinkadun hammashoitolan yhdistäminen Launeen terveysaseman suun terveydenhuollon kanssa. Myös Orimattilassa selvitetään mahdollisuuksia koota suun terveydenhuollon yksiköitä samoihin tiloihin. Henkilöstö siirtyy mukana, eikä yhdistyminen hidasta hoitoon pääsyä.

Lahden kauppakeskus Triossa toimivan Terveyskioskin toiminta ei lakkaa, mutta palvelut on tarkoitus tuottaa jatkossa kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa yhdessä valmistellulla Palvelutorilla. Palvelutorille on kaavailtu tiloja niin ikään Triosta. Yhtymä pohtii myös erilaisten pop-up -palveluiden tarjoamista esimerkiksi kausirokotuksiin liittyen.

Hoitotarvikejakelun kustannukset ovat kasvaneet yhtymässä viime vuosina voimakkaasti. Etenkin tyypin 2 diabetesta sairastavien verensokerin seurantaan tarkoitettujen välineiden käyttö on lisääntynyt, vaikka uusin tutkimustieto ei tue tiheän omaseurannan tarpeellisuutta. Ohjeistusta täsmennetään ja seurantakäytäntöjä yhtenäistetään muiden suurten sairaanhoitopiirien käytäntöjä vastaamaan, jotta tarvikkeet ohjautuvat potilasryhmille, joille niistä on tutkimusten valossa suurin hyöty. Hoitotarvikkeissa ja hoidon suunnittelussa yleensäkin pyrkimys on yhä enemmän kohti yksilölliseen tarpeeseen perustuvaa arviointia.

Keskussairaalassa yhtymä sopeuttaa naistentautien ja synnytysten resursointia pienentyviin synnytysmääriin ja valmistautuu rakennusvaihe 7:n mahdollistamiin toiminnallisiin muutoksiin siltä osin kuin se on mahdollista nykyisissä tiloissa. Lonkan tekonivelleikkausten hoitoprosessia tehostetaan hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi, jotta ulkopuolelta ostettavan palvelun tarve vähenee.

Työttömyyttä torjutaan työllisyyttä ja kuntoutumista edistävillä palveluilla

Perhekeskustoiminta laajenee yhtymän alueella, mikä mahdollistaa oikea-aikaisen tuen ja hoidon järjestämisen lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Perhekeskusmalliin sisältyy kotiin vietäviä ja lasten kasvuympäristöihin jalkautuvia palveluita sekä monialaista yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Osana kokonaisuutta yhtymä kehittää perustason mielenterveyspalveluita lapsille ja nuorille.

Pitkäaikaistyöttömyyttä pyritään vähentämään ja nuorten syrjäytymistä ehkäisemään TE-toimiston, kuntien ja yhtymän työllisyyttä ja kuntoutumista edistävillä yhteensovitetuilla palveluilla. Samalla tavoitteena on luoda ja vakiinnuttaa sovittuun työnjakoon perustuva toimintamalli.

Muun muassa koululaisten hammastarkastuksissa käytetty kiertävä Linkku-bussipalvelu loppuu, koska Linkkua hallinnoinut Lamk ja yhteistyökumppanina toiminut Salpaus luopuvat siitä 1.4.2020. Linkku ei ole yhtymänkään näkökulmasta saavuttanut sille asetettuja toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Isokokoisella bussilla ei ole esimerkiksi päässyt kaikkialle sinne, minne suunniteltiin.

Kotihoitoon lisää digiasiointia

Ikääntyneiden palveluissa yhtymällä on tavoite luopua joissakin kunnissa omasta tehostetun palveluasumisen tuotannosta ja siirtää palvelu ja kiinteistöt yhteistyössä kuntien kanssa yksityiselle palveluntuottajalle. Palvelun yksityistämistä selvitetään Myrskylän, Pukkilan, Iitin Onnelan ja Hartolan Kotisalon yksiköiden osalta. Orimattilan Koivikko lakkaisi. Asumispalvelupaikkojen käyttöä tehostetaan parantamalla täyttöastetta.

Yhtymä pyrkii aktiivisesti eroon myös tyhjentyneiden vuodeosastojen vuokranmaksusta. Kotihoidossa lisätään digitaalista asiointia; kuvapuhelinyhteys korvaa jo tälläkin hetkellä osan kotikäynneistä.

Päivitetty: 15.4.2019