Kokeilun alueet, palvelut ja korvaukset

Palvelusetelin voi Päijät-Hämeessä valita julkisen palveluntuottajan asiakkaana oleva kuntalainen seuraavista kunnista: Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä ja Padasjoki. Lisäksi Lahden kaupungin pääterveysaseman, itäisen lähiklinikan (Ahtiala) ja itäisen alueen (Nastola) asiakkaat voivat halutessaan valita palvelusetelin. Palvelusetelikokeiluun kuuluva kuntalainen voi valita perusterveydenhuoltoon liittyvät lääkärin ja sairaanhoitajan perustason palvelut miltä tahansa kokeiluun tulevalta palveluntuottajalta 2.5.2018 alkaen.

Asiakkaat maksavat yksittäisistä käynneistään normaalia terveyskeskuskäyntiä vastaavan asiakasmaksun ja käyntiin mahdollisesti liittyvät todistuspalkkiot. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä laskuttaa palvelujen järjestäjänä asiakasmaksut. Asiakas sitoutuu käyttämään valitsemiaan palveluja kuuden kuukauden ajan, minkä jälkeen hänellä on mahdollisuus vaihtaa palveluntuottajaa.

Palveluntuottajat sitoutuvat yhdessä palvelujen järjestäjän kanssa laaditun palvelusetelikokeilun sääntökirjaan. Palveluntuottajat saavat listautuneista asiakkaistaan ikäryhmittäisen, erikseen sovitun kiinteän korvauksen. Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottokäynnin lisäksi palveluntuottaja vastaa käynteihin liittyvistä perustason laboratorio- ja kuvantamistutkimusten kustannuksista.

Kokeilun tavoitteet ja hyödyt

Palvelusetelikokeiluun osallistuvat ovat edelläkävijöinä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Alueellisella kokeilulla haetaan ennakkotietoa muun muassa palvelujen käytöstä, kustannuksista, saatavuudesta, jatkuvuudesta ja vaikuttavuudesta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaiden ja tuottajien käyttäytymisestä. Tavoitteena on, että Päijät-Hämeessä on noin 9 000 palvelusetelin käyttäjää vuonna 2018.

Kokeilussa mukana olevien alueiden ja paikallisten palveluntuottajien kokemus ja näkemykset ovat koko uudistuksen kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Valinnanvapauden laajentaminen on hyvä mahdollisuus tehdä sosiaali- ja terveyspalveluista entistä asiakaslähtöisempiä. Kokeilussa jonkin ratkaisun havaittu toimimattomuus on yhtä tärkeä tulos kuin onnistuneiksi arvioidut ratkaisut.

Taustatietoa palvelusetelikokeilusta

Palvelusetelikokeilu tuottaa tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta koskevaan valmisteluun osana valtioneuvoston Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihanketta. Palvelusetelikokeilun hankkeissa sovelletaan tällä hetkellä voimassa olevaa palvelusetelilakia (569/2009).

Valinnanvapauden myötä käyttäjä voi itse valita palvelujen julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan. Kokeilun avulla selvitetään asiakkaan valinnanvapauden vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen ja laatuun. Lisäksi selvitetään, miten palvelujen hinnoittelu- ja korvausmallit vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiskustannuksiin. Erityisesti selvitetään valinnanvapauden vaikutuksia asiakkaisiin, potilaisiin ja palveluntuottajiin sekä palvelujen yhteen sovittamiseen.

Tavoitteena on löytää kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukainen, yhdenvertaisen hoidon ja palveluun pääsyn mahdollistava malli, joka kannustaa asiakkaita ja palveluntuottajia palvelutuotannon kehittämiseen.

Päivitetty: 4.4.2018