Ylimikrobiologi Pauliina Kärpänoja
Ylimikrobiologi, FM Pauliina Kärpänoja

Päijät-Hämeen keskussairaalan ylimikrobiologi, FM Pauliina Kärpänoja väittelee 7.4.2017 kello 12 Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Antimicrobial resistance in the major respiratory tract pathogens – methods and epidemiology”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Lahden tiedepuisto, Aalto-auditorio, Niemenkatu 73, Lahti. Vastaväittäjänä toimii dosentti Janne Aittoniemi Tampereen yliopistosta ja kustoksena on professori Sarah Butcher Helsingin yliopistosta.

Tutkimuksen mukaan bakteereiden herkkyysmääritystulosten oikeellisuus edellyttää näyttöön perustuvaa standardointia ja herkkyysmääritysten tulostasojen jatkuva seuranta tulee sisällyttää laboratorion toimintaan. Kliinisen laboratorion automaatiota voidaan edistää turvallisesti pneumokokin herkkyysmäärityksen osalta. Sulfa-trimetopriimin käytön vaikutus resistenssiin on erilaista eri bakteerilajien kohdalla. Sen käytön väheneminen ei ole pitkällä aikavälillä johtanut merkittävään resistenssin vähenemiseen.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Dissertationes schola doctoralis scientiae circumiectalis alimentariae, biologicae. Universitatis Helsinkiensis. ja se on luettavissa luettavissa myös E-thesis -palvelussa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3011-2.

Lisätietoja:

Pauliina Kärpänoja
pauliina.karpanoja@helsinki.fi

Päivitetty: 4.4.2017