Erityisravinto- ja vaatekustannukset

Erityisravintokustannukset
Erityisruokavalioon on mahdollista saada korvausta ensisijaisesti Kelan vammaistukien, eläkettä saavan hoitotuen ja sairausvakuutuslain perusteella. Jos näihin etuisuuksiin ei ole perusteita, voidaan vammaiselle henkilölle korvata ylimääräiset kustannukset, jotka johtuvat erityisravinnosta tai erityisravintovalmisteista, joita hän joutuu käyttämään pitkäaikaisesti ja säännöllisesti. Ylimääräisinä erityisravintokustannuksina korvataan tavanomaisen ruuan ja erityisravinnon kustannusten välinen erotus. Jotta erityisravintokustannuksia voidaan korvata, tulee tarpeen erityisruokavaliokustannuksille olla välttämätön ja pitkäaikainen. Erityisruokavaliohakemuksen liitteenä tulee esittää lääkärintodistus, josta käy ilmi erityisruokavalion tarve. Pelkkä lääkärin tai muun ammattihenkilön suositus ei ole riittävä.

Vaatekustannukset
Vammaiselle henkilölle voidaan korvata ylimääräiset vaatekustannukset, jotka johtuvat vamman tai sairauden aiheuttamasta vaatteiden tavanomaista suurremaasta kulumisesta tai siitä, että henkilö ei vammansa vuoksi voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita tai jalkineita. Ylimääräisinä vaatekustannuksina korvataan tavanomaisten ja valmiina ostettavien vaatteiden ja vammaisen tarvitsemien erityisvaatteiden kustannusten erotus. Hakemuksen liitteenä tulee esittää selvitys vaatekustannuksista. Vaatekustannuksista korvataan kohtuulliseksi katsottu osa.

Voit hakea vammaispalveluja sähköisesti täältä tai hakemukset ja lomakkeet sivulta.

Sivu päivitetty: 19.3.2021