Henkilökohtainen apu, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän omana palvelutuotantona tuottaa henkilökohtaisen avun palveluja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toiminta alueella.

 

HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAJA

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän vammaispalvelun henkilökohtainen avustaja työskentelee asiakasta kunnioittaen yksilöllisesti ja luotettavasti sekä asiakkaan itsemääräämisoikeutta arvostaen ja yhtymän arvoja kunnioittaen.

  • Ihmisestä välittäen
  • Yhdessä tehden
  • Rohkeasti uudistaen

 

”Henkilökohtainen apu on parhaimmillaan elämän mittainen kumppanuus.”

Henkilökohtainen apu on toisen ihmisen antamaa välttämätöntä apua niissä tavanomaisen elämän asioissa, joita henkilö ei pysty kokonaan tai osittain itse vamman tai sairauden vuoksi tekemään, itsenäisen elämän mahdollistaja vaikeavammaiselle henkilölle sekä palvelu, jota tulee myöntää vammaispalvelulain mukaiset edellytykset täyttävälle vaikeavammaiselle henkilölle.

Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella; päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

  1. Tartuntatautilain mukainen ohje
    Päivitetty: 2021-04-06 10:27:22 - application/pdf
Sivu päivitetty: 6.4.2021