Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaisten henkilöiden palvelut järjestetään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaisina sosiaalipalveluina, mutta niitä voidaan järjestää myös erityishuoltolain mukaisina palveluina ja vammaispalvelulain mukaisina palveluina mikäli on kyse vaikeavammaisuudesta.

Kehitysvammaisella on oikeus erityishuoltoon, jonka avulla hänen on mahdollista selviytyä jokapäiväisestä elämästä ja toimia yhteiskunnassa. Hyvinvointikuntayhtymä tuottaa hyvin erilaisia palveluita kehitysvammaisen henkilön tarpeen mukaan ja tarvittavan palvelun puuttuessa käytetään palvelun ostoa esim. palvelusetelillä.

Itsemääräämisoikeuden tukeminen on kehitysvammaisen henkilön palveluissa tärkeä tavoite. Erityishuoltolain mukainen asiantuntijatyöryhmä ja -johtoryhmä tukevat tarvittaessa tehtävää työtä.

 

Voit hakea vammaispalveluja sähköisesti täältä tai hakemukset ja lomakkeet sivulta.

Sivu päivitetty: 19.3.2021