Kelan tulkkauspalvelut

Kommunikointi on edellytys vuorovaikutukselle muiden ihmisten kanssa ja luo mahdollisuudet oppimiselle. Kommunikoinnin vaikeudet tai puute voi johtaa pahimmillaan yksinäisyyteen ja syrjäytymiseen yhteiskunnasta.

Vammaisten henkilöiden kommunikointia voidaan edistää viittomakielen, pistekirjoituksen, puhetta tukevan ja korvaavan viestinnän sekä muiden viestintäkeinojen, -tapojen ja –muotojen avulla.

 

Vammaisten tulkkauspalveluista saa lisätietoa Kelasta

Sivu päivitetty: 19.3.2021