Päiväaikaisen toiminnan palvelukoordinaatio

Päiväaikaisen toiminnan palvelukoordinaatio ohjaa asiakasta muutosvaiheessa esimerkiksi opinnoista työelämään, opintojen pariin tai työllisyyttä ja osallisuutta tukeviin palveluihin sekä siirtymisissä eri palvelujen välillä.

Palvelukoordinaattori p. 044 4164 586 

Työhönvalmennus

Työhönvalmennuspalvelu tarjoaa tukea työllistymiseen tuetun työn työhönvalmennuksen avulla vammaisille ja osatyökykyisille.  Työnhakijat ovat motivoituneita, osaavia ja työhön sitoutuvia työntekijöitä joustavin työratkaisuin. Työhönvalmentajan palvelu kuuluu työnhakijalle ja työnantajalle ilman korvausta koko työsuhteen ajan.

Tuetun työn menetelmä lisää erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Työnhakijoille etsitään heidän kiinnostustaan ja osaamistaan vastaavia työtehtäviä. Työhönvalmennuksen tuki on työllistyjän ja työnantajan käytössä työn etsinnästä lähtien työssä pysymiseen koko työsuhteen ajan. Työkyvyttömyyseläke mahdollistaa monilla osa-aikatyön tekemisen eläkkeen ohessa ja näin työtehtäviä voidaan kohdentaa ja muotoilla joustavammin vastaamaan kaikkien tarpeita ja toiveita. Kelan sivuilta voi tarkistaa työkyvyttömyyseläkkeen palkan ansaintarajan.

Työharjoittelu

Työharjoittelu on usein palkatonta (erityishuollossa päiväkohtainen kannustusraha). Työharjoittelu on kestoltaan määräaikainen ja sen tavoitteena on työllistyminen.­

Työllistyminen

Palkkatyö tarkoittaa työtä, josta työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa tehdystä työstä. Palkkatyötä tekevä henkilö on työsuhteessa työnantajaan. Hän on tehnyt työnantajan kanssa työsopimuksen.

Työhönvalmentaja

Työhönvalmentaja antaa henkilökohtaista tukea työelämään siirtymiseen ja työssä pysymiseen. Työhönvalmentaja auttaa koko työsuhteen ajan työllistyjää ja työnantajaa sekä työyhteisöä.

Työhönvalmentaja voi auttaa esimerkiksi: harjoittelu/työpaikan etsimisessä, työnhaussa,

erilaisten tukien hakemisessa työllistyjälle ja työnantajalle, uuteen työympäristöön ja työyhteisöön tutustumisessa, työtehtävien oppimisessa ja räätälöinnissä.

Vertaisvalmentaja

Työhönvalmentajan lisäksi on mahdollisuus saada lisää tukea henkilökohtaiselta vertaisvalmentajalta työharjoittelussa tai työssä. Vertaisvalmentaja on tukija, neuvoja, kannustaja ja työhönvalmentajan työpari. Vertaisvalmentaja voi auttaa esimerkiksi: asiakirjojen täyttämisessä ja toimittamisessa, asioinneissa (esim. virastot), työmatkojen opettelussa, työtehtävien opettelussa ja työyhteisöön liittymisessä.

Ryhmämuotoinen työhönvalmennustuki

Työhönvalmennuksen duuni-iltapäivät ovat vapaaehtoista ryhmämuotoista vertaistukea toisten työharjoittelijoiden/työllistyneiden kesken. Duuni-iltapäivät ovat noin kerran kuukaudessa työhön -ja vertaisvalmentajien vetämiä tapaamisia, joissa yhdessäolon lisäksi on jokin työhön liittyvä teema käsittelyssä.

Työhönvalmentajat p. 044 780 2966

 

Sivu päivitetty: 13.5.2019