Päivätoiminta

Päivätoiminnan tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan omatoimisuutta arkielämän toiminnoissa sekä edistää sosiaalista vuorovaikutusta. Päivätoiminta voi sisältää ruuanlaittoa, liikuntaa, luovaa toimintaa tai sosiaalisten taitojen harjaannuttamista.

Työtoiminta on tarkoitettu työikäisille henkilöille, jotka selviytyvät itsenäisesti arkirutiineista. Henkilöllä katsotaan olevan edellytyksiä osallistua työtoimintaan, jos toimintaan osallistuminen on mahdollista esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan tukemana. Työmuotoina ovat erilaiset käytännön tehtävät.

Avotyötoiminta on päiväaikaista toimintaa, jota tehdään tavallisella työpaikalla vastuuhenkilön ohjauksessa. Avotyössä tehdään työnomaisia avustavia tehtäviä ja toimintapäivien pituus määräytyy yksilöllisesti.

Päiväaikaisen toiminnan palvelukoordinaatio ohjaa asiakasta muutosvaiheessa esimerkiksi opinnoista työelämään, opintojen pariin tai työllisyyttä ja osallisuutta tukeviin palveluihin sekä siirtymisissä eri palvelujen välillä.

Palvelukoordinaattori p. 044 4164 586 

 

Voit hakea vammaispalveluja sähköisesti täältä tai hakemukset ja lomakkeet sivulta.

Sivu päivitetty: 19.3.2021

Hyödyllisiä linkkejä

Päivätoiminta

Vammaispalvelujen käsikirja