Päivätoiminta

Päivätoiminnan tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan omatoimisuutta arkielämän toiminnoissa sekä edistää sosiaalista vuorovaikutusta. Päivätoiminta voi sisältää ruuanlaittoa, liikuntaa, luovaa toimintaa tai sosiaalisten taitojen harjaannuttamista.

Työtoiminta on tarkoitettu työikäisille henkilöille, jotka selviytyvät itsenäisesti arkirutiineista. Henkilöllä katsotaan olevan edellytyksiä osallistua työtoimintaan, jos toimintaan osallistuminen on mahdollista esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan tukemana. Työmuotoina ovat erilaiset käytännön tehtävät.

Avotyötoiminta on päiväaikaista toimintaa, jota tehdään tavallisella työpaikalla vastuuhenkilön ohjauksessa. Avotyössä tehdään työnomaisia avustavia tehtäviä ja toimintapäivien pituus määräytyy yksilöllisesti.

Voit hakea vammaispalveluja alla olevalla hakemuksella tai sähköisesti.

  1. Vammaispalveluhakemus
    Päivitetty: 2018-06-15 11:20:59 - application/pdf
Sivu päivitetty: 15.6.2018