PALVELUMME OVAT ASIAKASTA VARTEN, TUEMME SINUA SINUN NÄKÖISESSÄ HYVÄSSÄ ELÄMÄSSÄSI

Tarjoamme laajan valikoiman asumista ja päivittäistä toimintaa tukevia ja kuntouttavia palveluja ja monenlaisia asuntoja eri puolilla Päijät-Hämettä. Palveluita on hyvin vahvasti tukevista asumisen palveluista omaan kotiin tuotuun tukeen tarpeesi mukaan. Palveluissamme on myös lyhytaikaista asumisen tukea perheille, aamu- ja iltapäivä- sekä loma-ajan hoitoa lapsille ja nuorille. Tarpeen mukaan järjestämme päiväaikaista toimintaa osana arjen toimintoja asukkaille.

Asunnot voivat olla joko täysin itsenäisiä asuntoja tai erilaisten asumisyksiköiden tai yhteisöjen osana. Tuen piirissä on vaikeavammaisia, kehitysvammaisia, autismin kirjon asukkaita lievistä hyvin haasteellisen hoidon asukkaisiin. Olemme koonneet alle muutamia esimerkkejä palveluistamme. Aktiivisen työn alla on asumisyksikköjemme muuttaminen vastaamaan tiloiltaan ajan vaatimuksia.

Palvelujen kehittämistyössä olet asukkaana vahvasti mukana muotoilemassa palveluita tarpeesi mukaisiksi ja arvioit onnistumista jotta voimme tukea sinua mahdollisimman hyvin näköisessäsi hyvässä elämässä.

Aamu- ja iltapäivähoito

tuo lapsille ja nuorille, joilla on vamman aiheuttamaa rajoitetta toimintakykyyn, mahdollisuuden turvalliseen ja kuntouttavaan toimintaan ennen ja/tai jälkeen koulupäivän. Loma-ajan hoito tuo vastaavan tuen koulujen loma-aikoina.

Aarrekoti

sijaitsee Lahdessa Ankkurin alueella Vesijärven rantamaisemassa. Erityisesti vaikeavammaisille kohdennetussa Aarrekodissa asuu 29 asukasta omassa asunnossaan. Palveluita käytetään palvelutarpeen kartoittamiseen ja arviointiin, kuntoutumismahdollisuuksien mukaiseen tukeen kohti itsenäisempään elämään sekä vaikeavammaisten asukkaiden hyvässä, omannäköisessä elämässä tukemiseen siinä vaiheessa kun kuntoutumismahdollisuutta ei ole.

sataman suunta ja kivi röykkiöt

Asikkalan Päivänsäde

on pieni asuinyhteisö ja sijaitsee kauniissa Asikkalan keskustassa. Päivänsäteessä asuu asukasta. Asukkaat tarvitsevat tukea päiväaikaan jokapäiväisissä elämän toiminnoissa joko asumisen tai ympäristössä toimimisen osalta. Päivänsäteen ympäristössä asuu itsenäisissä asunnoissa tukea tarvitsevia asukkaita. Heitä sekä tuemme että Päivänsäteen tilat ovat heidän käytössään.

Aamu- ja iltapäivähoito

tuo lapsille ja nuorille, joilla on vamman aiheuttamaa rajoitetta toimintakykyyn, mahdollisuuden turvalliseen ja kuntouttavaan toimintaan ennen ja/tai jälkeen koulupäivän. Loma-ajan hoito tuo vastaavan tuen koulujen loma-aikoina.

Aamuusva metsässä

Launeen lastentalo

tarjoaa tukea ja palvelua hyvin vaikeavammaisille asukkaille eri pituisina jaksoina.

Liikkuvana päivätoimintana

asukkaat toteuttavat hyvin monenlaisia arjen askareita omien tarpeidensa ja mieltymystensä mukaisesti päivän kuluessa saaden tarvitsemansa tuen.

Lyhytaikaishoitoa

järjestetään Lahdessa Toivossa ja Helmessä perheiden tueksi lapsille ja nuorille silloin kun tuen tarve on hyvin vahvaa.

Salinmäen palvelukoti

on ”monitoimitalo” Launeella, jossa on erilaisia palveluita lyhytaikaishoidosta pitkäkestoiseen asumiseen hyvin vaativaa tukea ja hoitoa tarvitseville asukkaille.

Salpakankaan palvelukoti

on ryhmäkotimainen asuinyhteisö Hollolan Salpakankaalla hyvin erilaisille asukkaille, joilla erilaiset vammat aiheuttavat rajoitetta toimintakykyyn.

Sosiaalinen isännöinti

on asukasta tukeva yhteistyömuoto Lahden ammattikorkeakoulun kanssa. Sosiaalisena isännöitsijänä toimivat ammattiin opiskelijat saaden työhön harjoittelua ja omassa asumisessa tukea tarvitsevat saavat tarvitsemansa tuen.

Orimattilan Oriontähti

on kaupunkimainen asuinyhteisö aivan Orimattilan kaupungin vihreässä keskustassa hyvin erilaisille asukkaille, joilla erilaiset vammat aiheuttavat rajoitetta toimintakykyyn.

 

Katja Takala                               Kari Ruuskanen
palveluesimies                            palveluesimies

 

Sivu päivitetty: 23.3.2018