Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän vammaisten asumisen palveluina olemme työmme kehittämisessä suuntautuneet olemaan Päijät-Hämeessä vahva palvelujen tuottaja ja kehittäjä. Kyse on asumiseen liittyvistä palveluista silloin kun palvelun tarvitsija on henkilö, jolla on erilaisia vammaisuuteen liittyviä toiminnan rajoitteita. Lähtökohtamme on, että säilytämme hyvät toimintatavat ja parannamme niitä joissa on parantamisen varaa lähtökohtana asukkaan kokema laatu.

Meitä on vammaisten henkilöiden asumisen piirissä n. 300 erilaista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöä töissä erilaisilla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitutkinnoilla ja työtaustoilla.

Työ ja työyhteisö kehittää ja vaatii lähtemään mukaan kehittymään ja myös vetämään kehittymisprosesseja. Tärkeintä on juuri halu lähteä kehittymään ja valmius työskennellä erilaisten ihmisten kanssa, joilla on hyvin erilaisia vammaisuuteen liittyviä toiminnan rajoitteita. Meillä on myös hyvin haasteellisia asukkaita ja heitä tukevia palveluita. Kehitämme heille palveluita asukkaiden lähtökohdista.

Palveluistamme on kuvausta näillä www-sivuilla. Asukkaidemme, henkilöstömme ja esimiestemme tukena on myös erityinen asiantuntijatiimi. Tuki voi koskea asukkaiden terveyteen liittyviä asioita, palvelun laatua, asukkaidemme itsemääräämisoikeuden vahvistamista, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ylipäänsä. Teemme hyvin tiivistä yhteistyötä oman työyhteisömme ulkopuolelle yhteistyökumppaneidemme kesken.

Mikäli tunnet että haluaisit työskennellä palvelujemme piirissä tai vaikka harjoitella meillä opintoihisi liittyen ota yhteyttä, seuraa Kuntarekryä jonne avoimet tehtävämme tulevat auki.

Yhteystietoja:

Harri Koivu, tulosyksikköpäällikkö
puh:044 416 3821
mail:harri.koivu@phhyky.fi

Katja Takala, palveluesimies
puh:044 416 3440;
mail:katja.takala@phhyky.fi

Kari Ruuskanen, palveluesimies
puh:044 416 3414;
mail:kari.ruuskanen@phhyky.fi

 

Sivu päivitetty: 20.7.2018