Panostamme asiakkaan kokemaan palvelun laatuun siten, että hän voi elää oman näköistään elämää. Palveluvastaavina meillä on erityinen vastuu siitä, että asukkaamme kokevat palvelumme laadukkaaksi. Panostamme myös omaisten ja läheisten osallisuuteen asukkaan omannäköisen elämän mahdollistamisessa.

Meille asukkaan itsemääräämisoikeus on palvelun laatua. Lisäämme rohkeasti asukkaan itsemääräämisoikeuden toteutumista lain tarkoittamalla tavalla. Ohjaan asumisyksiköiden henkilöstöä pohtimaan toteutuuko asiakkaiden itsemääräämisoikeus ja miten sen lisäämistä parhaiten edistämme. Rajoitustoimien käyttö kehitysvammaisten erityishuoltolain nojalla on poikkeus, jota pyritään vähentämään.

Petra Suonio
palveluvastaava 

Kerään asiakkaiden, läheisten ja henkilöstön kokemuksia laadusta ja näkemyksiä tavoiteltavasta laadusta. Kokoan asiakkaista, läheisistä ja henkilöstöstä kootut laatutyöryhmät ja vedän niitä. Niiden tavoitteena on miettiä miten parannamme laatua lisääviä tekijöitä ja poistamme laatua vähentäviä tekijöitä. Toteuttamista arvioidaan ja yksiköissä tehdään toimenpiteitä arvioinnin pohjalta. Tavoitteena on jatkuvan parantamisen ja muutoksen toteutumisen arviointi sekä asukkaan oman näköisen elämän joustava toteuttaminen siten että asukkaat, omaiset ja läheiset ovat keskeisesti arvioinnissa mukana.

Mervi Heininen
palveluvastaava

paperille piiretty ajatuskartta

Tuen asumispalveluja terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä laatuasioissa.  Tuen henkilöstöä valtakunnallisen turvallisen lääkehoidon kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyvissä asioissa. Tuen palveluja lakisääteisissä omavalvonta-asioissa ja asukasturvallisuus-asioissa. Ohjaan terveyttä ja hyvinvointia edistävissä näyttöön perustuvissa hoitokäytännöissä siten että hoitotyö palveluissamme on valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti näyttöön perustuvaa ja laadukasta.

Marita Salonen
palveluvastaava

Kuvien kertomaa
Asukkaiden elämää ja kertomaa

 

 

Sivu päivitetty: 20.7.2018