Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennus on vammaiselle henkilölle ja tarvittaessa myös hänen lähiomaiselleen, läheiselleen tai hänestä huolehtivalle henkilölle tarkoitettu palvelu. Sopeutumisvalmennukseen kuuluu ohjausta, neuvontaa sekä valmennusta vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. Sopeutumisvalmennusta voidaan järjestää yksilöllisesti tai ryhmissä vammaisen henkilön ja hänen läheistensä yksilöllisten tarpeiden mukaan. Sopeutumisvalmennuskursseja voidaan järjestää asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn, viittomakielen opetuksen sekä muiden vastaavien kommunikaatiotaitojen edistämiseksi.

Katso lisää Vammaispalvelun soveltamisohjeesta, joka löytyy täältä.

Vammmaispalveluhakemus (pdf)

Sivu päivitetty: 19.3.2019