Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus

Sosiaalityöllä ja sosiaaliohjauksella tuetaan asiakkaita muutokseen, jolla pyritään muun muassa vahvistamaan asiakkaan hyvinvointia, itsenäistä selviytymistä, elämänhallintaa sekä vähentämään huono-osaisuutta. Sosiaalityötä tai sosiaaliohjausta voi tarvita esimerkiksi asumisen ongelmien, työelämän ja opiskelun ulkopuolelle joutumisen, päihde- tai mielenterveysongelmien tai arjessa selviytymisen vaikeuksien vuoksi.

Sosiaalityössä ja sosiaaliohjauksessa kartoitetaan asiakkaan tuen tarpeet ja rakennetaan asiakkaan tarpeisiin vastaava sosiaalisen tuen ja sosiaalipalvelujen kokonaisuus. Sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja tekee asiakkaan kanssa yhteistyötä myös muiden palveluntuottajien ja yhteistyökumppanien kanssa. Sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja toimii asiakkaan omatyöntekijänä ja kulkee asiakkaan rinnalla koko sosiaalihuollon asiakkuuden ajan. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen asiakkuus on tavoitteellista ja tavoitteet asetetaan yhdessä omatyöntekijän ja asiakkaan kanssa.

Voit hakea vammaispalveluja sähköisesti täältä tai hakemukset ja lomakkeet sivulta.

Sivu päivitetty: 19.3.2021