Tuen tarpeet

Vammaisen henkilön tuen tarpeet voivat liittyä esimerkiksi tavallisesta arjesta selviytymiseen, liikkumiseen tai kommunikointiin. Sivulle on koottu erilaisia tuen tarpeita, joissa Vammaispalvelut voi olla tukena.

Jos oma tai läheisen elämäntilanne mietityttää vammaisuuden vuoksi, ota yhteyttä Vammaispalveluihin. Voit hakea vammaispalveluja sähköisesti täältä tai hakemukset ja lomakkeet sivulta.

Sivu päivitetty: 19.3.2021