Palveluihin hakeutuminen

Mielenterveyden ongelmiin haetaan apua ensisijaisesti omalta terveysasemalta.

Hoitoon hakeutumista ei kannata viivytellä, sillä varhaisella tuella voidaan ehkäistä vakavien ongelmien syntymistä. Terveysasemalta saa tarvittaessa ohjauksen perusterveydenhuollon psykiatrisille sairaanhoitajille tai lähetteen erikoissairaanhoitoon.

Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin kiireellistä hoitoa vaativien mielenterveysongelmien hoidon tarpeen arviointia tehdään Päijät-Hämeen keskussairaalassa yhteispäivystyspiste Akuutti24:ssä, 116 117, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti.

Erikoissairaanhoito

Psykiatrian poliklinikat

Kotiin vietävät palvelut

Mielenterveyskuntoutujille järjestetään asiakkaan kotona annettavaa ohjausta ja tukea sekä ryhmä- ja päivätoimintaa lähipalveluna kuntoutumisen edistämiseksi. Asiakas tulee palveluun sairaalan, poliklinikan, terveyssosiaalityön tai jonkun muun tahon lähettämänä. Asiakkaalle tehdään moniammatillinen suunnitelma palvelusta.

Asumispalvelut

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille järjestetään asumispalveluina tuettua asumista, palveluasumista ja tehostettua palveluasumista. Asumispalveluja voidaan järjestää asiakkaille, jotka eivät selviä itsenäisessä asumisessa eikä kotiin annettavien palvelujen avulla. Asumispalveluihin ohjataan palvelutarpeen arvion perusteella, joka on laadittu monialaisessa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyössä.

Psykoterapia

Psykoterapiaan hakeutuminen

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Päijät-Hämeen perheneuvola

Sivu päivitetty: 1.6.2021