Kotiin vietävät palvelut

Mielenterveyskuntoutujille järjestetään asiakkaan kotona annettavaa ohjausta ja tukea sekä ryhmä- ja päivätoimintaa lähipalveluna kuntoutumisen edistämiseen. Palveluun ohjaus tapahtuu sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteisen palvelutarpeen arvion perusteella.

Asumispalvelut

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille järjestetään asumispalveluina tuettua asumista, palveluasumista ja tehostettua palveluasumista. Asumispalveluja voidaan järjestää asiakkaille, jotka eivät selviä itsenäisessä asumisessa eikä kotiin annettavien palvelujen avulla. Asumispalveluihin ohjataan palvelutarpeen arvion perusteella, joka on laadittu monialaisessa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyössä.

Erikoissairaanhoito

Psykiatrian poliklinikat

Psykoterapia

Psykoterapiaan hakeutuminen

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Päijät-Hämeen perheneuvola

Sivu päivitetty: 9.10.2018