Päihdeasiamiestoiminta on kunnista sekä sote -alueista ja muista palvelujen tuottajista riippumatonta järjestöpohjaista edunvalvontaa. Päihdeasiamiestoiminta täydentää lakisääteistä potilasasiamies- ja sosiaaliasiamiesjärjestelmää. Tehtävänä on auttaa ja neuvoa vapaaehtoisesti päihdehoitoon ja -kuntoutukseen hakeutuvia sekä heidän läheisiään lakisääteisten palvelujen, etuuksien ja tukien saamisessa. Tarkoitus on, että palvelut toteutuvat mahdollisimman varhain ja oikea-aikaisesti omassa kunnassa ja sote-alueella estäen siten väliinputoamistilanteita.

Tavoitteena on lisätä tietoisuutta asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä tukea asiakkaiden itsenäistä suoriutumista sekä parantaa heidän asemaansa yhteiskunnassa.

Mikäli palvelut kotikunnassa tai omalla sote-alueella eivät ole toimineet päihdehoitoon ja -kuntoutukseen hakija sekä läheinen voi ottaa yhteyttä päihdeasiamieheen välittömästi päihdehoitoon ja sen aikaiseen sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa kuten

  • hoitoon pääsy ja maksusitoumusasiat
  • kohtelu hoitoyksikössä
  • kuntoutus- ja sairauspäiväraha
  • tietosuoja

Lisäksi koulutusta ja konsultointia muille päihdetoimijoille asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyen.

Päihdeasiamiehen yhteystiedot:

http://www.paihdeasiamies.fi/yhteistiedot/

 

Sivu päivitetty: 28.9.2020