Palveluihin hakeutuminen

Päihteiden käytön ongelmiin haetaan apua esimerkiksi omalta terveysasemalta tai sosiaalitoimistosta.

Ilman ajanvarausta: Päihdepäivystys ma-pe klo 8.15-11, os. LKS, Harjukatu 48, Harju, 1 krs., p. 044 482 8214. Palvelu on ikärajaton.

Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen kautta voi myös hakea apua päihdeongelmiin. Sosiaalihuollon ohjaus- ja neuvontapuhelin arkisin kello 9 – 15, 03 819 4850.

Nuorten päihdepalvelut ja niihin hakeutuminen

Päihdepäivystys ma-pe klo 8.15-11, os. LKS, Harjukatu 48, Harju, 1 krs., p. 044 482 8214. Palvelu on ikärajaton.

Katkaisuhoitoon hakeutuminen

Esimerkiksi terveyskeskusten, päihdepäivystyksen tai Akuutti24 kautta.

Kuntouttava laitoshoito

Päihdehuollon kuntouttavaa laitoshoitoa tai laitoskuntoutusta voidaan järjestää yksilölle tai perheelle silloin, kun päihdehuollon avopalvelut eivät ole riittäviä. Avopalvelut ovat aina ensisijaisia. Kuntouttavaan laitoshoitoon ohjaudutaan asiakkaalle laaditun palvelutarpeen arvion tai asiakassuunnitelman perusteella. Kuntouttavasta laitoshoidosta saa tietoa päihdesairaanhoitajalta, päihdetyöntekijältä ja sosiaalityöstä. Kuntouttavan laitoshoidon vaihtoehtona voi olla intensiivinen avokuntoutus.

Vieroitushoito

Opioidikorvaushoitoon hakeudutaan päihdepäivystyksen kautta.

Asumispalvelut

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille järjestetään asumispalveluina tuettua asumista, palveluasumista ja tehostettua palveluasumista. Asumispalveluja voidaan järjestää asiakkaille, jotka eivät selviä itsenäisessä asumisessa eikä kotiin annettavien palvelujen avulla. Asumispalveluihin ohjataan esimerkiksi sairaalasta ja sosiaalityöstä palvelutarpeen arvion perusteella.

Lisätietoa asumispalveluista

Päihteiden käytön vähentäminen

Päihteiden käytön vähentämisessä ja raittiina pysymisessä auttavat vertaisryhmät ja päihteetön tekeminen, tietoa AA- ja NA-ryhmistä saa verkkosivuilta. Lähes jokaisessa kunnassa toimii ryhmä tai useampia. A-killat ja seurakunnat tekevät alueellista päihdetyötä. Lisätietoa päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen tarkoitetuista ryhmistä saa esimerkiksi A-klinikkasäätiön Päihdelinkistä.

Alueella toimivia päihdetyön järjestöjä

Ehyt ry – Lahden Elokolo ja Lahden A-kilta

Hollolan A-kilta

Terveysneuvontapiste Jelppi

Terveysneuvontapiste Jelppi on tarkoitettu suonensisäisesti huumeita käyttäville ja heidän läheisilleen. Pisteessä voi asioida nimettömästi, nimimerkkiä käyttäen, kotikunnasta riippumatta. Neuvontapiste on Lahdessa.

Sivu päivitetty: 28.9.2020