Tietoa koronavirustilanteesta Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimeksiantosuhteisille perhehoitajille – lyhytaikainen ja pitkäaikainen perhehoito

Tähän tiedotteeseen on koottu ohjeistusta korona-viruksen aiheuttamaan poikkeustilaan. Eroavaisuudet lyhyt-aikaisen ja pitkäaikaisen perhehoidon osalta on mainittu erikseen.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä on tiedostettu perhehoitajien arvokas ja vaativa tehtävä. Perhehoidon työntekijöiden päätehtävä on nyt näissä poikkeuksellisissa oloissa keskittyä erityisesti perhehoitajien tukemiseen ja jaksamiseen. Tuki toteutetaan ohjeistuksen mukaan puhelimitse ja viestein (mahdollisuuksien mukaan kotikäyntejä välttämällä). Sovitut vastuutyöntekijöiden kotikäynnit toteutetaan puhelimitse. Perhehoitajien tueksi tarjotaan myös kotipalvelun apua. Ohjaus kotipalveluun toteutuu perhehoitajien vastuutyöntekijöiden kautta.

Arjessa huomioitavaa

  • viruksen leviämisen ehkäisemiseksi vältä turhia kontakteja perheen ulkopuolisiin ihmisiin (mm. ystävät, tuttavaperheet)
  • lomaperhetoiminta voi jatkua sovitun mukaisena harkitusti, kaikkien osapuolten ollessa korona-virusoireettomia
  • lapsen yhteydenpidosta toteutetaan pääsääntöisesti ainoastaan huoltajan tai lähivanhemman tapaamiset. Tapaamiset on hyvä toteuttaa ulkotiloissa, esimerkiksi ulkoleikkipaikoissa, ei kummankaan perheen kotona (poikkeuksena lapset, jotka jatkavat tapaamisia vanhemman kotona). Keskustele yhteydenpitotavoista lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Tapaamisten osalta hyvä keskustella, jos osapuolet eivät ole terveinä. Yhteydenpidon rajoittamisen perusteen arvioi aina sosiaalityöntekijä
  • kouluikäiset lapset suositellaan pidettäväksi kotona mahdollisuuksien mukaan (ei koulussa). Keskustele asiasta lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Lyhytaikaisessa perhehoidossa avo-huollon sijoitusten osalta keskustele lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ja lapsen huoltajan/huoltajien kanssa lapsen koulunkäynnin toteutumisesta.
  • varhaiskasvatus- ja esikouluikäiset lapset suositellaan mahdollisuuksien mukaan hoidettavaksi kotona (valtioneuvoston ohjeistus)
  • terveydenhuolto ottaa kantaa karanteenin asettamiseen

Jos sijoitettu lapsi sairastuu koronaan

Jos epäilet lapsen saaneen tartunnan, toimi yleisten THL:n ohjeiden mukaisesti ja ole yhteydessä p. 116117 vuorokauden ympäri. Mikäli numerosta ei tavoita työntekijää, ole yhteydessä hygieniahoitajaan p. 044 7195525, virka-aikana. Puhelussa on ilmoitettava, että hoidat lastensuojelulain mukaisesti sijoitettua lasta.

Lapsen sairastuessa lapsen hoito on ensisijaista, mutta perhehoitaja tiedottaa välittömästi myös lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää sekä perhehoitajien vastuutyöntekijää ja lapsen vanhempia, mi-käli heidät tavoitetaan. Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystys ohjeistaa.

Lapsen sairastaessa yhteydenpito huoltajiin/vanhempiin tapahtuu puhelimen välityksellä.

Jos perhehoitaja sairastuu

Jos sairastut, toimi yllä olevien ohjeiden mukaisesti (THL:n ohjeet + yhteystiedot). Tiedota välittömästi myös lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää sekä perhehoitajien vastuutyöntekijää.

Jos sinulla on korona-virukseen sopivia oireita, soita p. 116117. Mikäli numerosta ei tavoita työntekijää, ole yhteydessä hygieniahoitajaan (p. 044 7195525, virka-aikana). Puhelussa on ilmoitettava, että hoidat lastensuojelulain mukaisesti sijoitettua lasta.

Tilanteessa selvitetään, voidaanko lasta hoitaa kotona perheessä vai sijoitetaanko lapsi toiseen perheeseen tai laitokseen hänen hoitonsa turvaamiseksi.

Sairastuessaan perhehoitaja on oikeutettu Kelan sairauspäivärahaan (hakemukseen tarvitaan lääkärin todistus).

Jos perheen biologinen lapsi sairastuu

Lapsen sairastuessa lapsen hoito on ensisijaista, mutta perhehoitaja tiedottaa välittömästi myös per-heeseen sijoitetun lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää sekä perhehoitajien vastuutyöntekijää

Tartuntatautipäivärahasta on lisätietoa Kelan sivuilla: www.kela.fi/tartuntatauti

Olkaa yhteydessä tarvittaessa matalalla kynnyksellä!

Lyhytaikainen perhehoito

Sirpa Mäkitalo, sosiaaliohjaaja, perhehoitajien vastuutyöntekijä p. 044 7161124
Sasa Sabbah, sosiaaliohjaaja, perhehoitajien vastuutyöntekijä p. 044 4163584
Mia Hapulahti, perhekuntoutusohjaaja p. 040 5401348

Pitkäaikainen perhehoito

Kirsti Airaksinen, sosiaaliohjaaja, perhehoitajien vastuutyöntekijä p. 044 7161098
Kirsi Halme, sosiaaliohjaaja, perhehoitajien vastuutyöntekijä p. 050 3987601
Leena Järvinen, sosiaaliohjaaja, perhehoitajien vastuutyöntekijä p. 050 3987593

Perhehoidon sosiaalityöntekijät

Pirjo Seppälä, sosiaalityöntekijä p. 050 3987602
Anja Joenpolvi, sosiaalityöntekijä p. 044 4163696

 

Tietoa Päijät-hämeen hyvinvointikuntayhtymän lastensuojelun palveluntuottajille koronavirustilanteessa

Kaikkien palveluntuottajien tulee noudattaa THL:n ja paikallisten terveysviranomaisten ohjeita ja päätöksiä Koronavirukseen liittyen. Erityisen tärkeää on noudattaa koronaviruksen ehkäisemistä koskevia ohjeita.

THL: käsienpesu ja yskiminen

THL: ajankohtaista-koronaviruksesta Covid-19

Palveluntuottajan tulee varmistaa, että henkilöstö on perehdytetty koronavirusta ehkäiseviin toimenpiteisiin ja ohjeistuksia noudatetaan toiminnassa. Terveysviranomaiset tekevät mm. karanteeneja ja eristämistä koskevat päätökset ja antavat niitä koskevat ohjeet. Palveluntuottajien tulee noudattaa näitä ohjeita toiminnassaan.

Maksuton koronaviruksen puhelinneuvonta
p. 0295 535 535.
Auki arkisin klo 08–21 ja lauantaisin klo 09–15.

Päivystysapu
p. 116117, vuorokauden ympäri

Ympärivuorokautiset laitokset, perhekodit ja perhehoidon tuottajat

Yksityisten lastensuojelulaitosten, ammatillisten perhekotien ja perhehoidon tukipalvelujen tuottajien sekä perhehoitajien tulee noudattaa paikallisen terveysviranomaisten ohjeita Korona-viruksen torjunnasta ja noudattaa paikallisen terveysviranomaisten tekemiä päätöksiä ja ohjeita mm. terveydenhoitoon yhteydenottamisesta ensin soittamalla ja karanteenin järjestämisestä. Terveydenhuoltoviranomainen harkitsee tapauskohtaisesti karanteenin tai eristämisen toteuttamispaikan ja antaa tarvittavat hoito- ja suojautumisohjeet, joita tulee noudattaa.

Sijaishuoltopaikan tulee informoida lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijä lapsen korona karanteenista ja eristyksestä.

Lisäksi valvontaviranomaista sosiaalityöntekijä Hanna Heikkilää tulee informoida, mikäli palveluntuottajan työntekijöitä laaja-alaisemmin asetetaan karanteeniin tai eristykseen sekä muutoin asiaan liittyvissä kysymyksissä p. 044 716 1573.

Lastensuojelulain mukaisille rajoituspäätöksille ja yhteydenpidon rajoittamiselle tulee aina olla lastensuojelulaissa mainitut perusteet. Lastensuojelulain mukaisten rajoituspäätösten perusteena ei voi olla ainoastaan lapsen koronakaranteenin tai eristyksen toteuttaminen tai turvaaminen. Terveysviranomainen päättää tartuntatautilain mukaisista rajoittamistoimenpiteistä karanteenin tai eristyksen aikana. Lapsen ja vanhemman välistä yhteydenpitoa ei ole syytä rajoittaa lastensuojelulain perusteella, jos lapsi ja perheenjäsenet ovat terveitä.

Yksityisten lastensuojelulaitosten, ammatillisten perhekotien, perhehoidon tukipalvelujen tuottajien ja perhehoitajien tulee varautua siihen, että myös sijaishuoltopaikan henkilöstöä, perhehoitajia ja lapsia voidaan asettaa laajamittaisesti karanteeniin tai eristykseen. Palveluntuottajan tulee ennakolta varautua siihen, että heillä on näissä tilanteissa valmius ympärivuorokautisen toiminnan jatkamiseen.

Kotiin vietävät palvelut

Asiakassuunnitelmassa tai muutoin asiakastyötä ei tule keskeyttää asiakasperheissä, jotka ovat terveitä. Palveluntuottajan asiakkaana oleva lapsi tai perheen jäsen voidaan asettaa heidän kotonaan toteuttavaan karanteeniin tai eristämiseen. Asiakasperheessä käynnissä olevan karanteenin ja eristämisen aikana kotikäyntejä ei tule tehdä. Yhteydenpito karanteenissa olevaan asiakkaaseen tulee hoitaa muulla tavoin, esim. puhelimitse, sähköisesti tai tapaamalla ei-karanteenissa olevaa perheen jäsentä muualla kuin kotona. Tarvittaessa palveluntuottajan tulee tehdä lastensuojeluilmoitus tai yhteydenotto sosiaalihuollon tarpeen arvioimiseksi, mikäli lapsen tai perheen tilanteesta nousee huoli karanteenin tai eristämisen aikana.

Luvanvaraisten palveluiden yhdyshenkilö vs tulosyksikköpäällikkö Pinja Salmi p. 0503987975.

Sivu päivitetty: 8.1.2021