Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma LAPE

Hallituksen LAPE-muutosohjelmaan kuulunut Huomisen hyvinvointia lapsille ja perheille Päijät-Hämeessä -hanke toteutui Päijät-Hämeessä ajalla 3.4.2017-31.12.2018.

Maakunnallisella hankkeella oli neljä tavoitetta:

  1. Kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut on sovitettu yhteen integroiduksi lapsi- ja perhelähtöiseksi palvelujen kokonaisuudeksi niin, että paine korjaaviin palveluihin vähenee
  2. Lapsia ja perheitä tuetaan heidän lähiympäristöissään (perhekeskus / koti, koulu, varhaiskasvatus), erityispalvelut tarjoavat tarvittaessa jalkautuvaa tukea.
  3. Lasten ja perheiden tuen kokonaisuus rakentuu monitoimijaisesti ja huomioi lasten ja perheiden osallisuuden sekä yhteisöjen ja kolmannen sektorin roolin
  4. Maakunnassa on sitouduttu laajasti päätöksenteossa ja palveluissa lapsen oikeuksia edistävään toimintakulttuuriin

LAPE-hankekauden jälkeisen ajan suunnittelua on pyritty tekemään huolellisesti. Maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tehty ja se on osaltaan ollut jatkon juurtumisen suunnittelua yhteistyössä kaikkien kuntien/kaupunkien, hyvinvointikuntayhtymän ja kolmannen sektorin sekä oppilaitosten kanssa.

Päijät-Hämeessä otetaan käyttöön alueellinen perhekeskusmalli, jossa perheiden palvelut kootaan yhdeksi verkostomaiseksi kokonaisuudeksi. Perhekeskus toteutetaan verkostona, jossa eri alojen ammattilaisia kootaan tekemään työtä yhteiselle alueelle ja yhden sateenvarjon alle, lisäksi toimintoja voidaan koota myös fyysisesti samaan tilaan.

Perhekeskuksen koordinaatiovastuun otti vuoden 2019 alusta alkaen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Hankekauden päättyessä maakunnallisen LAPE-ohjausryhmän toiminta päättyi ja sen tulee korvaamaan LAPE-yhteistyöryhmä, jonka tehtäviä tulee olemaan mm. maakunnallisen perhekeskustoimintamallin johtamisen tukeminen sekä strategisten linjausten tekeminen koskien lasten, nuorten ja perheiden asioita.

Perhekeskustoimintamallin kehittämisessä siirryttiin vuoden vaihtuessa uuteen vaiheeseen. Vuoden 2018 aikana toteutetut perhekeskuspilotit (Asikkala, Hartola, Lahden Eteläinen alue / Monitoimitalo Jalo) antoivat hyviä kokemuksia maakunnallisen perhekeskustoimintamallin pohjaksi. Jatkamme työtä kohti maakunnallista perhekeskustoimintamallia ja sen kehittäminen vaatii paljon yhteistä työtä. Jokainen kunta/kaupunki tulee siis kuulumaan johonkin perhekeskusalueeseen. Kuntien ja kaupunkien omat LAPE-työryhmät tulevat olemaan tärkeitä foorumeja tässä kehittämisessä myös jatkossa. Vuodelle 2019 tullaan laatimaan Päijät-Hämeen perhekeskustoimintamallin tavoitteet ja mittarit. Kuntien/kaupunkien LAPE-ryhmien toimintaa tullaan jatkamaan ja kuntalaisia lähellä oleva kehittäminen nojaa edelleen vahvasti paikallisten LAPE-ryhmien toimintaan.

Huomisen hyvinvointia lapsille ja perheille Päijät-Hämeessä loppuraportin ja perhekeskuspilotoinnin raportit löydät täältä; https://www.huomisenhyvinvointia.fi/aineisto/

tai olemalla yhteydessä muutosagentti Elina Vesteriseen, elina.vesterinen2@phhyky.fi, 044-729 7985

Sivu päivitetty: 16.1.2019