Lapsiperhepalvelujen organisaatio

Lapsiperhepalvelut

Tulosaluejohtaja Sari Lahti
044 778 0310

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Neuvolapalvelut, oppilashuolto ja pikkulapsiperheiden psykologityö

Tulosyksikköpäällikkö Hannele Poutiainen
050 398 7724

Lapsiperheiden tuki

Asiakasohjaus, arjen tuen palvelut, perheoikeudelliset palvelut ja perheneuvola

Tulosyksikköpäällikkö Niina Viholainen
044 440 6558

Lastensuojelu

Avo- ja sijaishuolto, kodin ulkopuoliset palvelut

Tulosyksikköpäällikkö Eija Kallio
050 398 7975

 

Sivu päivitetty: 9.4.2018