Lapsiperhepalvelujen organisaatio

Lapsiperhepalvelut

Tulosaluejohtaja Sari Lahti
044 778 0310

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Neuvolapalvelut, oppilashuolto ja pikkulapsiperheiden psykologityö, arjen tuen palvelut, perheoikeudelliset palvelut ja perheneuvola

Tulosyksikköpäällikkö Niina Viholainen
044 440 6558

Perhesosiaalityö ja lastensuojelu

Asiakasohjaus, avo- ja sijaishuolto, kodin ulkopuoliset palvelut

Tulosyksikköpäällikkö Eija Kallio
050 398 7975

 

Sivu päivitetty: 2.9.2019