Lapsiperhepalvelujen organisaatio

Lapsiperhepalvelut

Tulosaluejohtaja Eija Kallio
044 778 0310

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Neuvolapalvelut, oppilashuolto ja pikkulapsiperheiden psykologityö, arjen tuen palvelut, perheoikeudelliset palvelut ja alaikäisten mielenterveys-ja perheneuvolapalvelut

Tulosyksikköpäällikkö Niina Viholainen
044 440 6558

Perhesosiaalityö ja lastensuojelu

Perhesosiaalityö, avo- ja sijaishuolto, kodin ulkopuoliset palvelut

Vs. tulosyksikköpäällikkö Pinja Salmi 31.3.2021 asti
050 398 7975

 

Sivu päivitetty: 22.3.2021