Lapsiperhepalvelujen organisaatio

Lapsiperhepalvelut

Vs. tulosaluejohtaja Eija Kallio 31.12.2020 asti (Sari Lahti)
044 778 0310

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Neuvolapalvelut, oppilashuolto ja pikkulapsiperheiden psykologityö, arjen tuen palvelut, perheoikeudelliset palvelut ja perheneuvola

Tulosyksikköpäällikkö Niina Viholainen
044 440 6558

Perhesosiaalityö ja lastensuojelu

Asiakasohjaus, avo- ja sijaishuolto, kodin ulkopuoliset palvelut

Vs. tulosyksikköpäällikkö Pinja Salmi 31.12.2020 asti (Eija Kallio)
050 398 7975

 

Sivu päivitetty: 10.2.2020