Isyyden selvittäminen

Isyyden selvittäminen on tarpeen, mikäli lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa lapsen syntyessä. Isyyden tunnustaminen tehdään ensisijaisesti äitiysneuvolassa jo ennen lapsen syntymää ja samalla käynnillä voidaan laatia myös sopimus yhteishuollosta.

Tunnustamisasiakirjat lähetetään neuvolasta lastenvalvojalle, joka lähettää ne 30 päivän kuluttua lapsen syntymästä maistraattiin vahvistettavaksi. Maistraatti lähettää päätöksen isyyden vahvistamisesta vanhemmille. Isyyden vahvistamisen jälkeen lastenvalvoja vahvistaa huoltajuussopimuksen ja lähettää sen vanhemmille. Vanhempien on huomioitava, että ennakollisen isyyden tunnustamisen ja lapsen syntymän jälkeen olevaa 30 päivän odotusaikaa isyyden vahvistamiselle ei voida nopeuttaa esimerkiksi ristiäisten takia.

Jos isyyden tunnustamista ei tehdä ennen lapsen syntymää, lastenvalvoja lähettää kutsun isyyden selvitykseen. Tällöin isyyden selvittäminen tehdään lastenvalvojan luona ja samalla voidaan laatia huoltajuussopimus. Tapaamisessa mahdollinen isä tunnustaa isyytensä, ja äidille varataan tilaisuus tulla kuulluksi, joten molemmat asioivat lastenvalvojan luona. Vanhemmalla tulee olla mukana kuvallinen henkilökortti. Maistraatti vahvistaa isyyden laadittujen asiakirjojen mukaan.

Oikeusgeneettiset tutkimukset
Uuden isyyslain mukaan oikeusgeneettinen isyystutkimus voidaan ottaa lapsesta, äidistä ja mahdollisesta isästä lastenvalvojan valvonnassa posken sivelynäytteenä. Tutkimus tehdään miehen sitä halutessa. Ennen näytteenottoa on vältettävä tupakoimista, syömistä ja juomista noin puoli tuntia.

Isyyden kiistäminen
Ennen lapsen syntymää tehty isyyden tunnustaminen voidaan peruuttaa kirjallisesti 30 päivän aikana lapsen syntymästä. Mies, joka on tunnustanut lapsen, sekä äiti ja mies, joka katsoo olevansa lapsen isä, voivat tehdä kirjallisen peruutusilmoituksen lastenvalvojalle. Peruuttamisen jälkeen ennakollinen isyyden tunnustaminen on vaikutukseton.

 

Sivu päivitetty: 26.6.2017